Clicky


Eenvoudiger belastingstelsel: fiscale regelingen tegen het licht

Eenvoudiger belastingstelsel: fiscale regelingen tegen het licht
23-02-2023 12:25 | Financieel | auteur Redactie

DEN HAAG - Het kabinet houdt fiscale regelingen tegen het licht, om zo het belastingstelsel eenvoudiger te kunnen maken. Hierbij wordt er gekeken of de fiscale regelingen nog maatschappelijk en economisch te verantwoorden zijn en of een regeling op een efficiënte manier bijdraagt aan het beoogde doel. Het voornemen van dit kabinet is dan ook om voorstellen te doen om fiscale regelingen te verbeteren of af te schaffen. Nederlanders kunnen door middel van een internetconsultatie inbreng leveren. Dit kan tot en met 9 april via internetconsultatie.nl. Rond de zomer komt het kabinet met de eerste voorstellen voor het vereenvoudigen van het belastingstelsel.

De afgelopen tijd is er in de maatschappij, de Tweede Kamer en de media veel aandacht gevraagd voor de complexiteit van ons belastingstelsel en de gevolgen daarvan. Door fiscale regelingen te verbeteren of af te schaffen, wordt het belastingstelsel minder complex, beter uitvoerbaar, gerichter en economisch efficiënter.

Doel fiscale regeling

Fiscale regelingen zorgen ervoor dat bepaalde groepen belastingplichtigen minder belasting hoeven te betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrijstellingen, kortingen of een verlaagd tarief. Zo leiden fiscale regelingen tot een ingewikkelder belastingstelsel. Dit komt doordat elke uitzondering ook tot meer complexiteit leidt. Daarnaast leiden fiscale regelingen tot lagere belastinginkomsten. Het is daarom belangrijk om zeker te weten dat deze regelingen doen waarvoor ze bedoeld zijn en of het doel ervan inmiddels niet achterhaald is. Daarom wordt er periodiek bekeken of de fiscale regelingen nog doelmatig en doeltreffend zijn.

Inbreng van Nederlanders

Aan Nederlanders vragen we nu door middel van een internetconsultatie hoe zij over verschillende fiscale regelingen denken. Deze input is belangrijk, omdat burgers en bedrijven gebruik maken van de regelingen. Via de consultatie kunnen burgers, bedrijven of andere organisaties duidelijk maken welke regeling(en) ze heel belangrijk vinden of juist niet. Ook kunnen suggesties worden gedaan voor verbetering.

Aanpak

De internetconsultatie is onderdeel van een groter traject. Alle fiscale regelingen worden ook beoordeeld door het ministerie van Financiën op basis van doelmatigheid, doeltreffendheid, uitvoerbaarheid, uitlegbaarheid en de noodzaak tot overheidsingrijpen.

Naast de internetconsultatie en de beoordeling van de regelingen, wordt er ook gesproken met maatschappelijke partijen en experts. Zo kunnen er vanuit verschillende invalshoeken suggesties en ideeën worden opgehaald om de verschillende fiscale regelingen te verbeteren. Rond de zomer worden de eerste voorstellen voor het eenvoudiger maken van het belastingstelsel gedeeld met de Tweede Kamer.