Clicky


Ook Openbaar Minister trekt lessen uit OVV-rapport

Ook Openbaar Minister trekt lessen uit OVV-rapport
01-03-2023 12:19 | Misdaad | auteur Redactie

DEN HAAG - In een eerste reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) zegt Collegevoorzitter Gerrit van der Burg: "Het is belangrijk aan de hand van de bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid terug te kijken op de drie beveiligingssituaties en om als organisatie daarvan te leren. Het Openbaar Ministerie kan lessen trekken uit het rapport en onderschrijft de aanbevelingen die de Onderzoeksraad vandaag heeft gepresenteerd."

Van der Burg: "Ik wil nogmaals aangeven hoe buitengewoon tragisch het is dat de broer, advocaat en vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het Marengo-proces zijn omgekomen door toedoen van een nietsontziend crimineel samenwerkingsverband. Mijn gedachten zijn ook vandaag bij hun dierbaren."

Ongekend geweld

De samenleving werd in de periode voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst met de betreffende kroongetuige geconfronteerd met een reeks liquidaties en zogenaamde vergismoorden. Het OM heeft alles in het werk gesteld om deze golf van ongekend geweld te keren. Dat geldt zowel voor de collega’s in opsporingsonderzoeken als de collega’s die belast zijn met het treffen van beveiligingsmaatregelen.

De drie moorden die volgden, hebben de hele samenleving geschokt. Wat iedereen voor onmogelijk hield, is toch gebeurd. Terugkijkend en analyserend kan de conclusie worden getrokken dat het stelsel Bewaken en Beveiligen (B&B) niet was toegerust op deze vorm van excessief geweld.

Aanbevelingen OVV

Van der Burg onderschrijft de aanbevelingen die de OVV doet aan het OM. Het is goed om het stelsel Bewaken en Beveiligen nauw te betrekken bij de afweging om een kroongetuige in te zetten. Dat brengt met zich mee dat uitgebreidere veiligheidsanalyses worden gemaakt voorafgaand  aan een deal met een kroongetuige. In voorkomende gevallen kan de deal worden afgeblazen wanneer de veiligheid onvoldoende kan worden gewaarborgd.

De beveiliging van mensen is een complexe opgave, en wordt nog moeilijker in het licht van een opsporingsonderzoek naar criminelen die nergens voor terugdeinzen. Goede uitwisseling van informatie tussen alle betrokken partijen is daarbij van cruciaal belang. De OVV constateert dat hier het nodige verbeterd kan worden. Het OM onderkent dit. Verbeteringen zijn inmiddels in gang gezet en worden verder uitgewerkt.

Het OM onderschrijft ook de aanbeveling voor een wettelijke basis voor het stelsel Bewaken en Beveiligen. Daarin worden ook duidelijke kaders voor de zorgplicht vastgelegd, evenals de rechten en plichten van alle betrokken partijen.

Van der Burg: "Terugkijkend, met het rapport in de hand, zijn er indringende lessen te trekken. Onze inspanningen zijn erop gericht om het stelsel robuuster en professioneler te maken. De Onderzoeksraad geeft ons daar verdere aanknopingspunten voor."