Clicky


Arbeidsinspectie gaat handhaven bij ProRail om gebruik stenen

Arbeidsinspectie gaat handhaven bij ProRail om gebruik stenen
01-03-2023 16:03 | Gevaarlijke Stoffen | auteur ANP

DEN HAAG - [update 18:00 uur] De Arbeidsinspectie kan aan ProRail een boete opleggen of het werk stilleggen als het bedrijf blijft doorgaan met het gebruik van stenen met het kankerverwekkende kwartsstof tussen spoorrails. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft de bezwaren van ProRail tegen de eis van de Arbeidsinspectie om daar onmiddellijk mee te stoppen, van tafel geveegd. "Wij gaan ervan uit dat ProRail nu gaat stoppen", zegt de woordvoerder van de Arbeidsinspectie.

In een brief aan ProRail van eind januari heeft de minister alle bezwaren van het bedrijf ongegrond verklaard, zegt de woordvoerder. Het ministerie zelf wil daar niets over zeggen en wil ook de brief niet vrijgeven "omdat de zaak nog loopt", zegt een woordvoerder van het ministerie van SZW. Tv-programma Zembla heeft de brief in handen en bericht daar woensdag over.

Naar aanleiding van eerdere onthullingen door Zembla heeft de Arbeidsinspectie tijden geleden een controle uitgevoerd bij ProRail. Daarbij werd het gebruik van stenen met kwartsstof vastgesteld. "Kwartsstof is een gevaarlijke en kankerverwekkende stof", zegt de woordvoerder van het ministerie. Het gebruik daarvan is volgens de Arbowet verboden. De Arbeidsinspectie eiste stopzetting van het gebruik van de stenen, dat tot 1 januari dit jaar werd gedoogd.

"Iedereen in Nederland moet gezond en veilig zijn werk kunnen doen", zegt de SZW-woordvoerder. "Blootstelling aan gevaarlijke stoffen is een belangrijk risico voor werkenden. ProRail heeft als opdrachtgever en werkgever een zorgplicht voor de bescherming van mensen die werken aan het spoor."

Op de Europese markt zijn kwartsloze stenen te koop, zegt de woordvoerder van de Arbeidsinspectie. Hij kan niet aangeven of die duurder zijn. "Maar gezondheid gaat boven economisch belang."

ProRail laat weten al toe te werken naar het gebruik van ballast zonder kwarts, maar dat daarvan nog onvoldoende op de markt beschikbaar is. Het bedrijf heeft daarom meer tijd nodig dan het van de Arbeidsinspectie krijgt, aldus een woordvoerder. Hij zegt daarnaast dat bij de verwerking stofvorming wordt tegengegaan door de ballast nat te houden, en dat werknemers verplicht mondkapjes dragen.

"Over de termijn van die overgang - en de gevolgen daarvan - gaat ProRail verder in gesprek met het ministerie", aldus de zegsman. "Verder zullen we ook bij de rechter laten toetsen of de termijn die we krijgen voor de overgang uitvoerbaar is."

ProRail kan nog in beroep bij de bestuursrechter en, als ook die het spoorbedrijf in het ongelijk stelt, bij de Raad van State. Dit heeft echter geen opschortende werking, zegt de Arbeidsinspectie. ProRail mag geen stenen met kwartsstof meer gebruiken.