Clicky


Intergamma en Montea realiseren duurzaam distributiecentrum van circa 95.000 vierkante meter

Intergamma en Montea realiseren duurzaam distributiecentrum van circa 95.000 vierkante meter
08-03-2023 09:48 | Bedrijfsnieuws | auteur Redactie

TIEL - Montea, ontwikkelend belegger in logistiek vastgoed, en Intergamma, marktleider in de Benelux met bouwmarkten Gamma en Karwei, tekenden een overeenkomst voor de ontwikkeling van een nieuw distributiecentrum van ca 95.000m² op het voormalige terrein van de oude Glasfabriek op De Kellen in Tiel.

Het gebouw zal behoren tot de tien procent meest duurzame nieuwbouwontwikkelingen, met een BREEAM Excellent certificering.

Duurzaamheid centraal

Voor het nieuwe distributiecentrum wordt geen nieuwe locatie ontwikkeld, maar wordt schaarse ruimte hergebruikt. Op de plek waar tot 2015 de AGC Glasfabriek gevestigd was, verrijst tien jaar later dit duurzame distributiecentrum. Door de consolidatie van vier vestigingen in één groot distributiecentrum zal de efficiëntie toenemen. Er zal minder ruimte worden gebruikt en het totaal aantal verkeersbewegingen zal afnemen.

Het distributiecentrum krijgt geen gasaansluiting en de 22.000 geplande zonnepanelen zullen naar verwachting circa 9.000 MWh aan stroom leveren per jaar. Dit is vergelijkbaar met de hoeveelheid energie die 3.600 huishoudens gemiddeld gebruiken per jaar. Ook worden de mogelijkheden onderzocht om de door de zonnepanelen opgewekte energie op te slaan in batterijen om deze energie vervolgens optimaal te kunnen benutten.

Er wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan milieu-impact, waterverbruik en afval bij de ontwikkeling van het distributiecentrum.

Hylcke Okkinga, Directeur Montea Nederland: ”Deze ontwikkeling past perfect in de strategie van Montea. Een voormalig fabrieksterrein dat volledig wordt gerevitaliseerd, met alle uitdagingen die daarbij horen. Om dat samen te doen met een partij die dezelfde duurzaamheidsambities heeft, is natuurlijk een kers op de taart.”

Joost de Beijer, CEO Intergamma: “Met de bouw van dit nieuwe distributiecentrum wordt onze distributiecapaciteit in de Benelux gecentraliseerd, uitgebreid én verduurzaamd. Wij investeren al langer in een duurzame logistieke keten, en nu dus ook in duurzaam logistiek vastgoed. Dat vinden niet alleen wíj belangrijk, maar ook onze klanten en medewerkers. In Montea vinden we een ontwikkelpartner die onze ambities deelt en kan realiseren.”

De heer Verbeek, wethouder Economische Zaken van de gemeente Tiel: “Het college is blij dat Intergamma met deze herontwikkeling opnieuw kiest voor Tiel. Niet alleen wordt werkgelegenheid in onze gemeente behouden, deze ontwikkeling geeft een mooie bijdrage aan het Tielse en regionale ondernemersklimaat en onze sterke economische positie als logistieke hotspot.”

Gezond werkklimaat

Naast oog voor het milieu, hebben Montea en Intergamma ook oog voor de mens, bij de ontwikkeling van dit project. Er wordt een gezond gebouw gerealiseerd, met aandacht voor het groenvoorzieningen, binnenklimaat, ventilatie en natuurlijk licht. Een gezonde werkomgeving bevordert tenslotte het welzijn en de productiviteit van de gebruikers van het gebouw.

Regionale werkgelegenheid behouden

Intergamma is sinds 2001 op meerdere locaties in Tiel gevestigd, waar ongeveer 200 werknemers werkzaam zijn. De keuze om het nieuwe distributiecentrum ook in Tiel te ontwikkelen, onderstreept de goede relatie en betrokkenheid van het bedrijf met deze stad. Daarnaast is Tiel centraal gelegen en goed bereikbaar en daarmee uiterst geschikt voor distributie. Bovendien past het in de duurzaamheidsambitie van Intergamma om niet te kiezen voor nieuwbouw op een nieuw, leeg stuk grond, maar voor hergebruik van het terrein van de oude Glasfabriek.

Tot 2015 gebruikte AGC Glasfabriek het terrein in Tiel. Montea kocht het terrein, ter grootte van 48 hectare, in 2018. Het terrein is met twee aansluitingen goed bereikbaar vanaf de A15, ligt aan het Amsterdam-Rijnkanaal en aan de Waal en beschikt over eigen kadefaciliteiten. Vanaf de zomer 2025, tien jaar na de sluiting van de fabriek, zal het terrein eindelijk weer gebruikt worden waarvoor het is bedoeld. Een terrein waar bedrijvigheid is!

Na voltooiing van deze ontwikkeling resteert er nog circa 200.000 m² bouwrijpe grond, welke gereed is voor ontwikkeling. Intergamma en Montea sluiten een langjarige huurovereenkomst af van 15 jaar onder de gebruikelijke voorbehouden.

De totale additionele investering bovenop de actuele grondwaarde bedraagt circa € 68,25 miljoen en het verwachte aanvangsrendement zal bij oplevering minimaal 6,25% bedragen.

Industrial Real Estate Partners was betrokken bij de transactie als adviseur. Montea werd juridisch bijgestaan door Hemwood advocaten.