Clicky


Winstdeling KLM wordt uitgekeerd conform cao

Winstdeling KLM wordt uitgekeerd conform cao
16-03-2023 09:50 | Arbeidsvoorwaarden | auteur Redactie

UTRECHT - Op dinsdag 14 maart is overleg geweest over de winstdeling tussen KLM en de vakbonden van de verschillende domeinen. KLM benadrukte tijdens dit overleg nogmaals de wens om een lager bedrag uit te keren aan de werknemers door de ontvangen NOW steun te verrekenen. Samen met enkele andere bonden heeft FNV Luchtvaart duidelijk laten weten dat de bonden niet instemmen met een verlaging van de winstdeling.

Vakantiegeld in april, de winstdeling in mei

KLM heeft hierop besloten dat zij gewoon de cao zal volgen, zodat de winstdeling niet wordt gekort. KLM gaf wel aan meer tijd nodig te hebben.

De WDR wordt daarom niet in april, maar in mei uitbetaald. Om ervoor te zorgen dat collega’s die rekenden op een geldbedrag in april niet gedupeerd worden, wordt het vakantiegeld een maand eerder uitbetaald.

Als alle bonden hiermee instemmen, ontvangt iedereen in april vakantiegeld en in mei de winstdeling.  

Na de onnodige onrust zijn de vakbonden blij dat KLM tot inkeer is gekomen en iedereen nu toch de winstdeling krijgt die hoort bij de enorme inspanningen van het afgelopen jaar.