Clicky


Zaak Hongaarse chauffeurs Van den Bosch Transport opnieuw verwezen naar Gerechtshof

Zaak Hongaarse chauffeurs Van den Bosch Transport opnieuw verwezen naar Gerechtshof
17-03-2023 16:08 | Arbeidsvoorwaarden | auteur Redactie

UTRECHT - In de langslepende zaak van tien Hongaarse chauffeurs tegen Van den Bosch Transport oordeelde de Hoge Raad vandaag dat de zaak nogmaals beoordeeld moet worden door het Gerechtshof. De Hoge Raad is van mening dat het Gerechtshof, dat eerder oordeelde dat de Hongaarse chauffeurs recht hebben op Nederlandse cao-loon, in haar uitspraak onvoldoende heeft gemotiveerd waarom Nederlands- en niet Hongaars recht van toepassing is op de arbeidscontracten van de chauffeurs.

Een ander gerechtshof moet nu opnieuw en voor de derde keer een oordeel geven over de zaak.

Waar gaat de zaak ook alweer over…

In de zaak die al vele jaren loopt, maakten tien Hongaarse chauffeurs in 2013 aanspraak op het Nederlandse cao-loon. Dat de chauffeurs dat deden was ook niet zo gek. De Hongaren kregen een Hongaars loon dat veel lager is dan het Nederlandse. De chauffeurs deden echter exact hetzelfde werk als hun Nederlandse collega’s. Nadat de chauffeurs kenbaar hadden gemaakt Nederlands loon te willen ontvangen, werden ze zonder pardon ontslagen. Daarop stapten de chauffeurs met FNV naar de rechter. Inmiddels duurt de zaak al zo lang dat twee van de betrokken chauffeurs helaas al zijn overleden.

'Bevestiging van juist handelen'

CEO Rico Daandels van Van den Bosch is verheugd met de uitspraak: “De uitspraak van de Hoge Raad bevestigt dat we juist gehandeld hebben en dat de chauffeurs altijd op de juiste wijze zijn beloond.”

De uitspraak bewijst volgens Daandels opnieuw de complexheid van deze materie - niet alleen binnen deze zaak, maar sectorbreed. Ook doet de zaak het imago van de sector geen goed. “We zijn nu tien jaar verder en moeten helaas concluderen dat de opstelling en toon van vakbond FNV polariserend en beschadigend voor de sector gewerkt hebben.”

FNV heeft alle vertrouwen in de zaak

De evolutie van de zaak heeft de sector in bredere zin veel goed gedaan met het aanscherpen van wetgeving en het aansprakelijk kunnen stellen van opdrachtgevers. Opdrachtgevers zijn zich inmiddels meer bewust dan ooit dat ze transportbedrijven niet zomaar kunnen vertrouwen als het gaat om naleving van wet- en regelgeving. Hoe er in de praktijk wordt omgegaan met chauffeurs die voor hun rechten op proberen te komen, laat het begin van deze zaak goed zien: de chauffeurs worden ontslagen, waarbij een bedrijf het naderhand allemaal erg complex vindt en er alles aan doet om procedure te rekken. Zo ook deze nieuwe stap in deze zaak.

FNV heeft er alle vertrouwen in dat ook het volgende gerechtshof gewoon opnieuw en beter gemotiveerd gaat oordelen dat de chauffeurs gewoon recht hebben op Nederlands loon.

Uitspraak in vergelijkbare Belgische zaak

In een vergelijkbare zaak tegen een bedrijf uit Litouwen oordeelde de strafrechter in Brugge afgelopen vrijdag dat chauffeurs uit Litouwen, Oekraïne en Wit- Rusland recht hebben op Belgisch loon, omdat ze feitelijk in België werken. Ook wees de Belgische rechter individuele vorderingen van chauffeurs, tot wel €69.000, die zich in de procedure gemeld hadden, direct toe. Die zaak laat de effectiviteit en het afschrikwekkend effect van het Belgische systeem zien.

Zelfs de CEO van het bedrijf, een voormalig viceminister van transport uit Litouwen, kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar opgelegd. Echter in Nederland ontspringen bedrijven als Van den Bosch tot nu toe de dans door een trage rechtsgang en een weinig afschrikwekkend overheidsoptreden.