Clicky


Integrale controle in Spijkenisse om ondermijning in transportsector tegen te gaan

Integrale controle in Spijkenisse om ondermijning in transportsector tegen te gaan
24-03-2023 14:58 | Criminaliteit | auteur Redactie

SPIJKENISSE - Op donderdag 23 maart werd in Spijkenisse een integrale controle in samenwerking met verschillende partners uitgevoerd volgens de TFOC-aanpak. Hiermee pakken de betrokken instanties gezamenlijk de georganiseerde criminaliteit en ondermijning in de transportsector aan.

De Rotterdamse haven levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie en vormt een omvangrijk knooppunt tussen Nederland en de rest van de wereld. Het havengebied met alle inkomende containers vanuit de hele wereld heeft verschillende wegen welke de haven met de rest van Europa verbindt. Hiervan is de snelweg A15 de grootste doorvoerroute. De gemeente Nissewaard ligt langs deze snelweg en is de eerste stad buiten het havengebied Europoort.

Helaas worden niet alleen legale maar ook illegale goederen, zoals drugs en wapens vervoerd. Deze vorm van criminaliteit brengt geweld met zich mee en ondermijnt de transportsector en de overheid.

Om dit tegen te gaan is er onder de vlag van het programma TFOC (Transport Facilitated Organized Crime) van de Landelijke Eenheid speciale aandacht voor het bestrijden en voorkomen van georganiseerde criminaliteit in de transportsector.

Resultaten van preventie en controle

De TFOC-aanpak faciliteert een samenwerking tussen verschillende overheidsdiensten en de sector. Afgelopen donderdag werd op het industriegebied / bedrijventerrein Halfweg – Molenwatering in Spijkenisse deze integrale controle uitgevoerd. Daarbij werden vrachtwagens gecontroleerd, maar werd vooral het gesprek met de chauffeurs aangegaan tijdens een kop koffie.

Er werd besproken hoe de chauffeurs werken, of ze signalen van ondermijning in hun branche kunnen herkennen, etc. Daarnaast werden transportbedrijven bezocht waar preventiegesprekken met ondernemers plaatsvonden. Door signalen vroegtijdig te herkennen, kan de politie namelijk samen de transportbranche weerbaarder maken tegen criminele inmenging.

Signaal

Tijdens de actiedag van gisteren, hebben verschillende partijen veel informatie verzameld en hun netwerk uitgebreid. Informatie die in andere onderzoeken wellicht het ontbrekende puzzelstukje kan zijn. Daarnaast hopen zij een duidelijk signaal aan iedereen die in de transportsector werkt af te gegeven. De overheid werkt gezamenlijk aan een veilige en integere Rotterdamse Haven, waar geen ruimte is voor ondermijnende (drugs)criminaliteit.

Strong Logistics

Onder de naam Strong Logistics werkt politie samen met de branche, Openbaar Ministerie, Douane, Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee en gemeenten aan het weerbaar maken van chauffeurs, ondernemers en andere belangrijke spelers in de logistieke sector tegen criminele inmenging. Deze aanpak, de TFOC-aanpak, wordt in heel Nederland toegepast. De integrale aanpak is een initiatief van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid en het Landelijk Parket samen met de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland. Hierbij is vooral de samenwerking tussen publieke partijen met bedrijven uit de transportsector essentieel.

Aanpak ondermijning

De aanpak van ondermijning is gericht op het duurzaam verstoren van criminele activiteiten, netwerken en structuren. Voorbeelden van ‘ondermijning’ zijn georganiseerde drugshandel, mensensmokkel, witwassen, fraude en cybercrime. Criminelen maken vaak misbruik van legale voorzieningen, bedrijven en instanties om illegale zaken uit te voeren. Door deze vermenging tussen onderwereld en bovenwereld komen bewoners en ondernemers in aanraking met ondermijnende criminaliteit. Het maakt een wijk of bedrijventerrein kwetsbaar omdat criminelen hier de dienst uitmaken. En met het risico om vervolgens geconfronteerd te worden met overlast, drugsafval, intimidatie, afpersing, geweld en machtsposities van (groepen) personen

Wat kun je doen tegen ondermijnende criminaliteit?

Iedereen kan te maken krijgen met ondermijnende criminaliteit. Zie, hoor of ruik je onraad? Meld het. Altijd. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, bel hiervoor 0800-7000.