Clicky


Cao-partijen streekvervoer ronden gesprekken met verkenners af

Cao-partijen streekvervoer ronden gesprekken met verkenners af
27-03-2023 09:09 | Arbeidsvoorwaarden | auteur ANP

DEN HAAG - Reizigers weten na maandag of ze moeten vrezen voor nieuwe stakingen in het streekvervoer. Vakbonden FNV en CNV ronden dan verkennende gesprekken af met werkgeversvereniging VWOV over de cao in het streekvervoer. Die gesprekken werden onder begeleiding van twee procesbegeleiders opgestart na weken van stakingen. De vakbonden hebben eerder aangegeven opnieuw te gaan staken als de gesprekken op niets zouden uitlopen.

FNV en CNV eisen onder meer hogere lonen en een structureel lagere werkdruk in het streekvervoer. Om die eisen af te dwingen, werd in het streekvervoer herhaaldelijk gestaakt. Daardoor vielen er telkens veel bussen uit, met overlast voor reizigers tot gevolg. Ook op de dag van de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen legden medewerkers het werk neer.

Die aankondiging leidde tot onvrede in de politiek, omdat mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer de gang naar de stembus werd bemoeilijkt. Zo noemde minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) de staking op verkiezingsdag "echt vervelend en teleurstellend". Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) vroeg de bonden "met klem" niet te gaan staken.

De bonden besloten de daaropvolgende stakingen wel op te schorten om nieuwe onderhandelingen met de werkgevers een kans te geven. Heijnen had daarvoor verkenners beschikbaar gesteld. Nu moeten ze beslissen of er genoeg aanknopingspunten zijn om verder te onderhandelen met werkgevers.

Als bonden weer tot acties overgaan, zou dat betekenen dat deze week op woensdag en donderdag wordt gestaakt. Volgende week zouden medewerkers in het streekvervoer het werk neerleggen op maandag, woensdag en vrijdag.