Clicky


Grensoverschrijdende arbeid en 'het gewoonlijk werkland' in de zaak Silo Tank Kft./FNV

Grensoverschrijdende arbeid en 'het gewoonlijk werkland' in de zaak Silo Tank Kft./FNV

Een internationaal beroepschauffeur verricht per definitie grensoverschrijdend werk.

Het gewoonlijk werkland

De Europese Verordening Rome I bepaalt welk recht van toepassing is op een arbeidsovereenkomst waarbij er sprake is van grensoverschrijdende arbeid.

Op grond van Rome I is voor het toepasselijk recht ‘het gewoonlijk werkland’ bepalend, tenzij uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de arbeidsovereenkomst nauwer verbonden is met een ander land.

Het Europese Hof van Justitie heeft in een gezaghebbende uitspraak geoordeeld dat onder ‘het gewoonlijk werkland’ moet worden verstaan het land waar, of van waaruit, de werknemer, rekening houdend met alle elementen die deze werkzaamheden kenmerken het belangrijkste deel van zijn verplichtingen jegens de werkgever vervult.

De volgende elementen zijn daarbij bepalend:

  • Het land van waaruit de werknemer zijn transportopdrachten verricht;
  • Het land waar de instructies voor zijn opdrachten worden ontvangen;
  • Het land waar het werk wordt georganiseerd;
  • Het land waar zich de arbeidsinstrumenten bevinden;
  • Het land waar het vervoer hoofdzakelijk wordt verricht,
  • Het land waar de goederen worden gelost;
  • Het land waarnaar de werknemer na zijn opdrachten terugkeert.

De zaak Silo-Tank Kft./Hongaarse ex- chauffeurs (FNV)

Op 17 maart 2023 heeft de Hoge Raad voor de tweede maal een arrest van het gerechtshof vernietigd, in een al tien jaar slepende rechtszaak tussen het Hongaarse transportbedrijf Silo-Tank Kft. - een zustervennootschap van Van Den Bosch Transporten B.V. - en haar Hongaarse ex-chauffeurs.

In deze procedure vorderen de Hongaarse chauffeurs, ondersteund door het FNV, het Nederlands loon over de jaren 2007-2012. Zij ontvingen destijds van Silo-Tank Kft. het veel lagere Hongaars loon.

De Hoge Raad heeft in dit arrest met verwijzing naar de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat voor het vaststellen van ‘het gewoonlijk werkland’, het element van instructies ontvangen en werk organiseren bepalend is waar de werknemer de instructies ontvangt en het werk organiseert.

In de Nederlandse rechtspraak werd tot dit arrest van de Hoge Raad bij het bepalen van ‘het gewoonlijk werkland’ gewicht toegekend aan het land van waaruit werkgevers instructies verstrekten voor de transportopdrachten of vanuit welke plaats de werkgever het werk organiseerde. Dit is volgens de Hoge Raad een miskenning van het recht.

De bal ligt nu bij het Gerechtshof Amsterdam om in deze zaak een beslissing te nemen. Het gerechtshof Amsterdam zal zich rekenschap moeten geven van alle elementen die hiervoor zijn genoemd en de uitleg in het arrest van de Hoge Raad van 17 maart 2023.

In tegenstelling tot Van den Bosch en het FNV durf ik de uitkomst in deze zaak niet te voorspellen.


Op regelmatige basis verzorgt Otto Lenselink van Lenselink Advocatuur een Juridische Column voor Transport Online. Advies over zaken die spelen in de transportwereld voor transportondernemer en chauffeur. Zit u zelf met een juridisch probleem op transportgebied?
Neemt u dan contact op:

Lenselink Advocatuur
Speelhuislaan 158
4815 CJ Breda
Tel: 076 5204044

Email: otto@lenselinkadvocatuur.nl
Web: www.lenselinkadvocatuur.nl