Clicky


Onderzoek naar oorzaak probleem Prinses Margriettunnel gaat langer duren

Onderzoek naar oorzaak probleem Prinses Margriettunnel gaat langer duren
04-04-2023 15:07 | Weer en Verkeer | auteur Redactie

DEN HAAG - Rijkswaterstaat is nog volop bezig met het onderzoeken van de oorzaak van het probleem en het maken van een herstelplan voor de Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Joure en Sneek. Het blijkt lastiger dan gedacht en kost meer tijd dan voorzien.

Het definitieve herstelplan van de tunnel is voor komende zomer gereed en de onderzoeken naar de oorzaak worden in het najaar van 2023 afgerond. De onderzoeken in en rondom de tunnel brengen de komende periode weinig hinder met zich mee voor weggebruikers.

Momenteel onderzoekt Rijkswaterstaat het grondwater, de exacte opbouw van de ondergrond, de staat van het beton en de trekpalen in de tunnel. De druk van het grondwater maakt onderzoek naar de palen lastig. Daar komt bij dat niet alle palen nu bereikbaar zijn als gevolg van de ballast in de tunnel en het verkeer dat door de tunnel gaat.

De eerder aangegeven verwachting dat in maart 2023 het herstelplan afgerond kan worden, is helaas niet haalbaar gebleken. Er is inmiddels wel meer inzicht in de mogelijke herstelmaatregelen, zoals het vervangen van trekpalen onder de tunnel en het sterker verankeren van de tunnelwanden.

Om het definitieve herstelplan te kunnen bepalen, doet Rijkswaterstaat aanvullend onderzoek naar de wijze van uitvoering én worden praktijkproeven gedaan met trekpalen. "We stemmen zorgvuldig af met de omgeving om de juiste afwegingen te kunnen maken", aldus Rijkswaterstaat

Naar verwachting is het herstelplan voor de zomer 2023 gereed en kan met het daadwerkelijke herstel van de tunnel worden begonnen.

Daarnaast loopt het verdere onderzoek nog naar het faalmechanisme van de trekpalen in de Prinses Margriettunnel én het interpreteren van de betekenis daarvan voor andere objecten in Nederland met een vergelijkbare fundering.

Voor dit deel van het onderzoek is het nodig dat alle trekpalen onderzocht zijn. Zoals eerder aangegeven, zijn niet alle palen bereikbaar. Tijdens het herstel van de tunnel kan het onderzoek naar de palen worden afgerond, waarna we de resultaten interpreteren. Rijkswaterstaat verwacht dat dat in het najaar van 2023 is afgerond.