Clicky


ABN AMRO: Schaarse ruimte en hoge kosten dwingen tot delen stadshubs

ABN AMRO: Schaarse ruimte en hoge kosten dwingen tot delen stadshubs
05-04-2023 09:06 | Financieel | auteur Redactie

AMSTERDAM - Ruim twee derde van de vervoerders in de stadslogistiek gaat hun logistieke proces aanpassen als gevolg van de invoering van zero-emissiezones. Ook wil bijna één op de drie vervoerders gebruikmaken van stadshubs om steden schoon en efficiënt te kunnen bevoorraden. Deze stadshubs komen nu echter te weinig van de grond als gevolg van de grote schaarste aan betaalbare locaties.

Vervoerders willen wel gebruikmaken van deze hubs, maar dat is vaak erg kostbaar als gevolg van de hoge huurprijzen van stedelijk vastgoed en doordat de overslag tot extra logistieke kosten leidt. Door het delen van stadshubs kunnen schaarse locaties beter worden benut, wordt de pijn van hoge huurprijzen verzacht en kunnen goederen schoon en gebundeld in de stad worden gebracht.

Dat concludeert ABN AMRO in een rapport dat vandaag wordt gepubliceerd.

Stadshubs zorgen voor betere leefbaarheid in steden door transportbewegingen te verminderen

Stadshubs worden in de komende jaren een onmisbare schakel in de stadslogistiek, omdat de (lokale) overheid de leefbaarheid in binnensteden wil vergroten door vervuilende en zware voertuigen te weren. Hoewel er steeds meer stadshubs bijkomen, zijn ze nu vooral in handen van grote pakketbezorgers en supermarkten.

Vervoerders met kleinere volumes, met producten voor bijvoorbeeld de horeca, bouw, winkels en kantoren - hebben vaak geen toegang tot deze stadshubs. Zij rijden nu nog met eigen vervoer naar hun bestemming, maar hebben óók locaties aan de rand van de stad nodig zodra de zero-emissiezones worden ingevoerd. Nu gaan de kleinere volumes aan goederen die zij vervoeren nog versnipperd de stad in. Door deze vervoerders toegang te geven tot gedeelde stadshubs kunnen hun goederen daar verzameld worden en gebundeld in één rit naar de ontvanger gebracht worden.

Gemeenten dienen extra eisen te stellen bij verstrekken vergunningen

Als basis voor een slimme en schone stadslogistiek dienen gemeenten, investeerders en logistieke dienstverleners gezamenlijk meer gedeelde stadshubs te realiseren, aldus ABN AMRO.

“Om de hoge kosten te dragen en ruimte voor stadslogistiek te creëren, moeten locaties vaker worden gedeeld of uit kleinere eenheden bestaan. Om dit te faciliteren, kunnen gemeenten bij het verstrekken van vergunningen extra eisen stellen. Zo kunnen zij als eis opnemen dat stadshubs opengesteld moeten worden voor verschillende vervoerders, zonder dat grote eenheden tegen hoge kosten los worden verhuurd. Daarnaast moet de exploitatie in handen zijn van een logistieke dienstverlener”, zegt David Bolscher, Sector Analist Transport en Logistiek van ABN AMRO.

“Om ruimte in stadshubs te delen en vervoersbewegingen te verminderen, zullen vervoerders data van logistieke stromen moeten delen. Een platform waarop gegevens veilig worden opgeslagen en gedeeld, helpt het aantal stadsritten te verminderen. Naast het vergroten van de leefbaarheid door het verminderen van vervoersbewegingen, kunnen gedeelde stadshubs een belangrijke rol spelen in de energiebehoefte van elektrisch stadsvervoer. Zo dienen bij gedeelde stadshubs laadpleinen gerealiseerd te worden, waar stroom zoveel mogelijk door zonnepanelen op het dak kan worden opgewekt.”