Clicky


Hogere sterfte in maart, maar net geen oversterfte

Hogere sterfte in maart, maar net geen oversterfte
07-04-2023 09:45 | Binnenland | auteur Redactie

DEN HAAG - In maart 2023 overleden ongeveer 18 duizend mensen. Dit zijn er 1,3 duizend meer dan verwacht, maar er was net geen oversterfte. Zowel voor Wlz-zorggebruikers als de overige bevolking en voor alle leeftijdsgroepen was de sterfte in maart hoger dan verwacht. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

De sterftecijfers van maart gaan over vijf weken, week 9 tot en met week 13 (27 februari tot en met 2 april 2023). In alle weken van maart lag het aantal overledenen boven de verwachte sterfte, maar binnen het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er geen sprake was van oversterfte. In februari was er ook geen oversterfte, toen overleden wekelijks vrijwel evenveel mensen als verwacht. In maart was de wekelijkse sterfte gemiddeld ruim 250 hoger dan verwacht.

Hogere sterfte bij Wlz-zorggebruikers en overige bevolking

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, was in maart ongeveer 700 meer dan verwacht. In de overige bevolking was de sterfte ongeveer 600 hoger. Bij beide groepen lag de sterfte in maart iedere week boven de verwachting, maar was er geen oversterfte.

Sterfte in alle leeftijdsgroepen meer dan verwacht

In maart overleden bijna 750 meer 80-plussers dan verwacht voor die maand. In alle weken was de sterfte hoger dan verwacht, maar binnen het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er geen sprake was van oversterfte.

Onder 65- tot 80-jarigen overleden in maart naar schatting 450 mensen meer dan verwacht. In week 12 was er net sprake van oversterfte, in de andere weken lag de sterfte boven verwacht.

Bij mensen jonger dan 65 jaar was de sterfte in maart ruim 100 meer dan de verwachte sterfte voor die maand. In deze leeftijdsgroep was er in week 10 net oversterfte, week 12 lag net onder verwacht.