Clicky


VodafoneZiggo wil van vakbonden af en ze vervangen door digitale tool

VodafoneZiggo wil van vakbonden af en ze vervangen door digitale tool
14-04-2023 12:10 | Financieel | auteur Redactie

UTRECHT - De directie van VodafoneZiggo wil niet langer aan tafel met vakbonden FNV en CNV, zo heeft het bedrijf laten weten. In plaats van onderhandelen met de bonden, heeft de aanbieder van tv, internet en telefoniediensten in Nederland eenzijdig besloten om bij het afsluiten van een cao te varen op een zelf betaalde tool, de zogeheten DigiC. Hiermee probeert het bedrijf de bonden buitenspel te zetten en de invloed van medewerkers te verkleinen.

Geeta Heera, bestuurder bij FNV: "Het vervangen van onderhandelingen met de bonden door een enquêtetool is absoluut niet in het belang van medewerkers en verkleint de invloed die zij op hun werkgever kunnen uitoefenen. Wij zijn niet van plan om dit eenzijdige besluit te accepteren. Als VodafoneZiggo echt de zeggenschap van zijn medewerkers wil vergroten, dan kan het dat samen met de bonden gemakkelijk regelen. Maar daar heeft het bedrijf geen oren naar."

DigiC is hoofdzakelijk een enquêtetool van vakbond De Unie, gefinancierd door de werkgever. Na het ophalen van de wensen van medewerkers, wordt er ‘onderhandeld’ waarna de voorstellen op neutrale wijze aan alle medewerkers worden gepresenteerd. Medewerkers hebben in dit systeem weinig invloed en na een “nee” is er geen mogelijkheid om druk uit te oefenen voor een beter resultaat.

In het afgelopen cao-traject bij VodafoneZiggo is gebleken wat DigiC waard is. Waar medewerkers koopkrachtbehoud en koopkrachtverbetering wilden is precies het tegenovergestelde gebeurd.

Heera: "De prijzen zijn in 2022 gemiddeld met 11,8 procent gestegen. De medewerkers hebben in dat jaar geen enkele structurele loonsverhoging gekregen. Met de structurele loonsverhogingen in 2023 (per 1 januari 2 procent en € 75 bruto per maand - met een bodem van in totaal € 135 bruto - en per 1 juli 3 procent kan deze achterstand niet meer ingehaald worden.

VodafoneZiggo past intussen wel een inflatiecorrectie toe op de abonnementsprijzen. Verder zien we nog steeds dat er enorme bedragen aan dividend worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. In de afgelopen drie jaar ongeveer 1,5 miljard euro in totaal. Heera: 'Dat valt niet uit te leggen aan de medewerkers."

De onderhandelingen over het sociaal plan gaan wat VodafoneZiggo betreft binnenkort starten, via DigiC zonder vakbonden FNV en CNV. Heera: "Er ligt nu een goed sociaal plan. In de cao, afgesloten met vakbond De Unie, is echter al een intentie uitgesproken om de ontslagvergoeding in lijn te brengen met de transitievergoeding. Wij passen voor dat soort verslechteringen."

Heera: "Als vakbond staan wij voor inspraak én invloed. Daarom zijn wij kritisch op DigiC. Beide bonden hebben diverse voorstellen gedaan om de invloed van medewerkers te vergroten, zoals een gratis lidmaatschap voor medewerkers, toegang tot alle medewerkers en voorlichting over het vakbondswerk. Helaas weigert VodafoneZiggo de bonden hierin te faciliteren. Het machtsspel dat VodafoneZiggo nu speelt door eenzijdig te bepalen wie er aan de onderhandelingstafel mag plaatsnemen en onder welke voorwaarden vakbonden hun werk mogen doen is onacceptabel."

FNV zal VodafoneZiggo oproepen om de vakbonden alsnog te faciliteren zodat medewerkers niet alleen inspraak hebben aan de voorkant maar ook invloed hebben op de uitkomst.

Bij VodafoneZiggo werken 6.750 mensen en het is een van de grootste aanbieders van televisie, internet en telefonie in Nederland. Het bedrijf is een joint venture van Liberty Global, het grootste internationale tv- en breedbandinternetbedrijf & Vodafone Group, een van 's werelds grootste telecommunicatiebedrijven.