Clicky


ETF eist onmiddellijke actie om ​​einde te maken aan uitbuiting van chauffeurs uit derde landen in Europa

ETF eist onmiddellijke actie om ​​einde te maken aan uitbuiting van chauffeurs uit derde landen in Europa
18-04-2023 17:20 | Arbeidsvoorwaarden | auteur Redactie

BRUSSEL - De European Transport Workers' Federation (ETF) is ingenomen met de boodschappen die de leden van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement vandaag hebben overgebracht over het thema van het waarborgen van de arbeidsmobiliteit en de sociale rechten van stakende vrachtwagenchauffeurs uit derde landen. Er moet actie worden ondernomen, waarbij alle relevante actoren samenwerken om een ​​einde te maken aan de uitbuiting van chauffeurs uit derde landen en ervoor te zorgen dat sociale rechten in de hele EU worden beschermd en gehandhaafd.

Al meer dan twee weken zijn vrachtwagenchauffeurs in staking bij de Gräfenhausen-rustplaats nabij Frankfurt, Duitsland, en hebben gezworen niet toe te geven totdat ze correct zijn betaald.

Deze chauffeurs, voornamelijk uit Oezbekistan en Georgië, zijn gedwongen om lange dagen te maken, uitsluitend in hun vrachtwagens te bivakkeren, en zijn onder druk gezet tot onveilige praktijken.

Het bedrijf waarvoor ze werken, het Poolse consortium Lukmaz, Agmaz en Imperia, werkt in de toeleveringsketen van grote bedrijven. De staking benadrukt de erbarmelijke toestand van de Europese wegtransportsector en vestigt de aandacht op de harde realiteit waarmee onderdanen van derde landen die in deze sector werken, worden geconfronteerd.

De ETF is het met de Raad eens dat het van cruciaal belang is om de handhaving van de regels die van toepassing zijn op het wegvervoer te intensiveren om ervoor te zorgen dat sociale rechten adequaat worden geïmplementeerd en gehandhaafd. De Commissie verklaarde dat er in de EU geen twee categorieën chauffeurs zijn en dat onderdanen van derde landen volledig moeten profiteren van de sociale wetgeving.

Wat betreft de oproep van de Commissie voor betere grensoverschrijdende handhaving, benadrukt de ETF de rol van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) om ervoor te zorgen dat de regels in alle lidstaten worden nageleefd.

We zijn het erover eens dat het onaanvaardbaar is dat er vrachtwagenchauffeurs zijn die maandenlang hun loon niet ontvangen en dat de juiste implementatie en krachtige handhaving van het Mobiliteitspakket een cruciale rol zal spelen. Zoals de Europese commissaris voor Banen en Sociale Rechten, Nicolas Schmit, verwoordde, is het tijd om deze sector op orde te krijgen.

Europarlementariër Gabriele Bischoff, die gisteren met de ETF op de stakingsplaats was om chauffeurs te steunen, benadrukte dat als Europa afhankelijk is van de arbeid van deze chauffeurs, we hen fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en een eerlijk loon verschuldigd zijn. De ETF erkent ook de verklaring van het linkse EP-lid Özlem Demirel, die benadrukt dat de staking geen individueel geval is, maar eerder een van de vele symptomen van een systemisch probleem in de wegtransportsector in Europa.

Het bestaande bedrijfsmodel voor het wegvervoer is bevorderlijk voor de schending van werknemers- en mensenrechten. Multinationals sluiten de ogen voor de onmenselijke arbeidsomstandigheden in hun toeleveringsketens in naam van winstmaximalisatie, en het is tijd om hen ook verantwoordelijk te houden.

De ETF veroordeelt de uitbuiting van de meest kwetsbaren door middel van discriminerende omstandigheden waarmee onderdanen van derde landen in Europa worden geconfronteerd. We dringen er bij alle relevante actoren op aan om samen te werken om een ​​einde te maken aan de uitbuiting van chauffeurs uit derde landen en ervoor te zorgen dat sociale rechten in de hele EU worden beschermd en gehandhaafd.

ETF heeft gisteren chauffeurs op de stakingslocatie bezocht en kan de nare situatie alleen maar bevestigen, die onmiddellijk moet worden verholpen en in de toekomst moet worden voorkomen.

Daartoe is het van cruciaal belang ervoor te zorgen dat de lidstaten het mobiliteitspakket handhaven, de rol en het mandaat van ELA benutten door middel van grensoverschrijdende en gezamenlijke inspecties, en dat de Commissie wettelijke en andere maatregelen neemt om de arbeidsomstandigheden van derdelanders te beoordelen en te verbeteren. onderdanen.