Clicky


Stijgende lonen en prijzen raken overheidsfinanciën hard

Stijgende lonen en prijzen raken overheidsfinanciën hard
28-04-2023 14:55 | Financieel | auteur ANP

DEN HAAG - De overheidsuitgaven stijgen de komende jaren structureel harder dan de inkomsten. Het begrotingstekort loopt daardoor op en schommelt in de jaren tot en met 2027 grofweg rond de 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp), het maximum dat toegestaan is onder de Europese begrotingsregels

Dat staat in de voorjaarsnota die minister Sigrid Kaag (Financiën) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ten opzichte van de verwachtingen op Prinsjesdag 2022 is dat een flinke verslechtering, die vooral veroorzaakt wordt door de forse stijging van de lonen en prijzen. De belasting- en premie-inkomsten stijgen ook, maar in mindere mate.

Ook dit jaar zijn er tegenvallers op de begroting, bijvoorbeeld hogere kosten van asielopvang, stijgende rentelasten en extra uitgaven aan herstel voor gedupeerden van het toeslagenschandaal en de gaswinning in Groningen. Die kunnen nog grotendeels gedekt worden uit meevallers en middelen die bij ministeries op de plank blijven liggen.

Voor de oplopende rente is dekking gezocht tot aan het einde van de kabinetsperiode. Het gaat dan om een bedrag van 2,5 miljard euro structureel. Vrijwel alle departementen hebben daar een bijdrage aan moeten leveren.

Doordat de staatsschuld de komende jaren blijft oplopen, ligt er ook voor een volgend kabinet nu al een flinke opgave. Bij ongewijzigd beleid loopt het begrotingstekort in 2028 op naar 3,5 procent van het bbp.