Clicky


CNV-leden steunen met overgrote meerderheid cao-resultaat Openbaar Vervoer

CNV-leden steunen met overgrote meerderheid cao-resultaat Openbaar Vervoer
01-05-2023 16:15 | Stakingen | auteur Redactie

UTRECHT - Verreweg de meeste leden van CNV Vakmensen steunen het in april bereikte onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao Openbaar Vervoer (circa 13.000 werknemers). Bijna 87 procent van de CNV-leden heeft ermee ingestemd, blijkt uit de ledenraadpleging.

"Een overgrote meerderheid is tevreden met het resultaat, dus dan zijn wij het ook. Al blijft er nog wel werk aan de winkel, vooral als het gaat om het uitwerken van concrete maatregelen om de werkdruk naar beneden te brengen", zegt onderhandelaar Hanane Chikhi van CNV Vakmensen.

De positieve uitslag betekent dat de nieuwe cao een feit is en dat de werknemers deze maand al meteen een loonsverhoging krijgen van 5 procent, plus een eenmalige uitkering van bruto 1.000 euro (naar rato van het dienstverband). Later in de looptijd van de cao (van 1 januari 2023 tot 1 april 2025) volgen nog een aantal loonsverhogingen van respectievelijk 4 procent (1/1/2023), 2 procent (1/1/2024), 2 procent (1/7/2024) en 2 procent (1/1/2025).

Werkdruk moet verder omlaag

De vrij lange looptijd, met de onzekerheid over de inflatie, was volgens Chikhi voor een klein deel van de leden reden om tegen het resultaat te stemmen. "Er zijn door leden ook wel enkele kritische opmerkingen gemaakt over hoe de werkdrukafspraken in de praktijk zullen uitpakken. We hebben al een aantal concrete afspraken gemaakt, zoals minder gebroken diensten en 5 minuten langer pauze in iedere dienst. Daarnaast is in de cao nu geld geserveerd voor extra maatregelen, tijdens de looptijd van de cao."

Regelingen voor oudere werknemers

Oudere werknemers kijken uit naar duidelijke afspraken over de voorwaarden waaronder zij gebruik kunnen maken van de generatiepact-regeling (vanaf 63 jaar 60 procent gaan werken, voor 80 procent van het salaris en 100 procent pensioenopbouw). Een andere regeling waar oudere werknemers gebruik van zouden kunnen maken, is de bestaande RVU-regeling (regeling voor vervroegde uittreding, tot 2 jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd).

Compliment aan actievoerders

In een nieuwsbrief aan de leden complimenteert de CNV-onderhandelaar de actievoerders voor hun actiebereidheid en hun vasthoudendheid. "Het is allemaal niet vanzelf gegaan en we hebben er met z’n allen hard en lang voor moeten vechten. Maar we kunnen wel stellen dat het resultaat heeft gehad. Zonder jullie vasthoudendheid was dit resultaat niet tot stand gekomen en daar willen we jullie ontzettend voor bedanken. Jullie inzet, iedere stakingsdag weer, was bewonderenswaardig en indrukwekkend. Dat heeft ons ontzettend geholpen."