Clicky


Stikstofminister: verstandig als provincies doelen halen in 2030

Stikstofminister: verstandig als provincies doelen halen in 2030
10-05-2023 13:38 | Politiek & Verkiezingen | auteur ANP

DEN HAAG - Als de provincies "verstandig" zijn, kiezen ze 2030 en niet 2035 als deadline voor het halen van de stikstofdoelen, zegt minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) in de Tweede Kamer. Over het jaartal is momenteel veel discussie in Den Haag, vooral omdat het CDA zich tegen 2030 verzet.

In de wet staat nu nog 2035, maar volgens Van der Wal is het "praktisch" en "pragmatisch" om 2030 te hanteren. Voor dat jaartal moeten ook andere doelen worden gehaald, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat of waterkwaliteit. Maatregelen daarvoor hangen vaak samen met de stikstofaanpak.

Zo moeten provincies in 2027 voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Daarin staan regels waaraan water moet voldoen. Maatregelen daarvoor, zoals de hoeveelheid mest verminderen, dragen ook bij aan de stikstofdoelen. Hetzelfde geldt voor klimaatmaatregelen. In 2030 moet de landbouw 5 megaton minder broeikasgassen uitstoten. Dan gaat het natuurlijk om CO2, maar ook om methaan, wat door koeien wordt uitgestoten. Als omwille van minder methaan het aantal koeien vermindert, zal ook de stikstofuitstoot omlaag gaan. Verder moet in 2025 al 40 procent minder stikstof neerslaan in stikstofgevoelige natuur.

Onzekerheid

Het proces om 2035 in de wet aan te passen naar 2030 is inmiddels ingezet, maar zal op z'n vroegst later dit jaar klaar zijn. Daarover heerst groot ongemak bij verschillende partijen. Provincies moeten namelijk op 1 juli hun plannen indienen hoe zij de stikstof-, klimaat- en waterdoelen gaan halen. Dan staat 2035 zeer waarschijnlijk nog in de wet. Bovendien is onduidelijk of de wettelijke aanpassing naar 2030 het wel gaat halen, gezien het verzet van het CDA.

Eerder leidde onzekerheid hierover tot een motie van wantrouwen tegen het kabinet, die vrijwel de hele oppositie steunde. Ook nu willen partijen duidelijkheid. Volgens PvdA'er Joris Thijssen "gijzelt" het CDA de discussie. Volgens Kamerlid Pieter Omtzigt loopt het hele proces nu "in het water", omdat provincies plannen moeten maken op basis van een wet die al dan niet wordt aangepast. Hij vreest "bestuurlijke chaos" als er niet snel duidelijkheid komt over de deadline.

Van der Wal blijft erbij dat vooralsnog 2030 staat, zolang het CDA nog niet heeft heronderhandeld. Ook benadrukt zij dat de plannen die er voor 1 juli moeten liggen niet in beton zijn gegoten. "Die zullen we later op veel onderdelen moeten verfijnen." De Tweede Kamer en minister debatteren de hele dag over het fonds van 24 miljard euro dat beschikbaar is voor de hervorming van de landbouw.