Clicky


Onderzoek: Toekomst Nederlandse truckmarkt onder druk

Onderzoek: Toekomst Nederlandse truckmarkt onder druk
11-05-2023 12:07 | Overig | auteur Redactie

AMSTERDAM - Tot het eind van het decennium is het alle hens aan dek om het Nederlandse truckwagenpark rijdend te houden. Met name in de werkplaats is elk paar handen nodig. Te meer daar de verwachting is dat het wagenpark tot die tijd nog zal groeien en ook andere sectoren trekken aan jonge technici. Door die beperkte capaciteit, in zowel personeel als panden, is er de komende tijd weinig ruimte voor nieuwe merken.

De traditionele fabrikanten proberen tegelijkertijd hun positie te versterken. Dat kan ten koste gaan van het verdienmodel van de truckdealer. Specialisatie en differentiatie kunnen voor dealers soelaas bieden. Een en ander blijkt uit de Toekomstvisie Nederlandse truckmarkt, die BOVAG in nauwe samenwerking met KPMG opstelde.

In de Nederlandse truckbranche zie je nog geen nieuwe toetreders, zoals je die in de personenautobranche wel ziet: met name nieuwe Aziatische merken doen daar op grote schaal hun intrede. Op de Nederlandse truckmarkt is daar nu ook geen capaciteit voor, zo stellen de onderzoekers vast. Niet in mensen en niet in panden. Dus zijn de traditionele merken stevig dominant in Nederland.

Niet uit te sluiten valt dat nieuwe merken gebruik zullen willen maken van bestaande capaciteit. Dus van dealers die er dan een merk bij zouden kunnen gaan doen. Of pakweg van personenautodealers. Zij het dat de meeste personenautopanden daarvoor ongeschikt zijn. De universele truckonderhoudsbedrijven zijn ook vol bezet en hebben twijfels om hun universele identiteit op te geven door een nieuw merk te gaan voeren.

De traditionele merken zijn overigens wel op zoek naar extra inkomstenbronnen (onder meer omdat ze stevig moeten investeren in alternatieve aandrijvingen). De positie van de zelfstandige truckdealer komt hierdoor onder druk te staan. Niettemin lijkt het erop dat het huidige franchisemodel gewoon blijft bestaan in de truckbranche, waar dat in personenautoland in elk geval deels zal worden vervangen door het agentuur-model, met een minder zelfstandige rol voor de dealer. Dat heeft ermee te maken dat een truck die de productielijn afrolt nog altijd naar de wensen van de klant moet worden aangepast. En daarvoor is een warme relatie met dealers en opbouwers noodzaak.

Ook de opkomende elektrificatie zet het verdienmodel van de dealer onder druk, met name in de werkplaats. Zij het dat de onderzoekers verwachten dat de impact daarvan pas aan het eind van het decennium echt voelbaar zal zijn omdat de ingroei van elektrische trucks nog relatief traag verloopt. Voorlopig groeit de truckmarkt namelijk nog en is de aanschaf van een elektrische truck door een transporteur in deze pioniersfase nog een additionele aankoop en niet altijd vervanging.

Truckdealers zijn al volop bezig voor te sorteren op de nabije toekomst. Een deel zoekt het in specialisatie, met name in diensten rond de truck zoals laadinfrastructuur en energielevering. Een ander deel zoekt het juist in differentiatie. Denk aan zogenoemde 'verticale integratie', de one stop shop, waar bij de klant in het aankoop- en opbouwproces geheel ontzorgd wordt. Een andere vorm van differentiatie is verbreding van de voertuigsegmenten waarmee de dealer de markt betreedt. Denk aan bestelwagens, bussen of gebruikte trucks.