Clicky


LTO: nog diverse belangrijke thema’s staan open

LTO: nog diverse belangrijke thema’s staan open
18-05-2023 08:23 | Politiek & Verkiezingen | auteur ANP

DEN HAAG - [update 08:33 uur] Volgens Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) liggen er nog "diverse belangrijke thema’s open" om tot een landbouwakkoord te komen, zegt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak.

Het gaat volgens hem om de financiering van landschapsdiensten en agrarisch natuur- en landschapsbeheer, bescherming van boeren die door willen gaan, mest en grondgebondenheid en het proces rondom de zogeheten PAS-melders.

"Voor landschapsdiensten moet een verdienmodel voor boeren gemaakt worden waarmee ze perspectief krijgen", zegt Van der Tak in een toelichting. "En er moet bescherming komen op het punt van mest en grondgebondenheid zodat boeren niet iedere keer met rechtszaken geconfronteerd worden. Voor PAS-melders moet een oplossing komen", vervolgt de voorzitter. Dat zijn boeren die buiten hun schuld geen vergunning hebben.

"We zijn er deze nacht ondanks zware gesprekken met de minister-president en de minister van LNV niet uitgekomen. Over de vier onderwerpen vervolgen we het gesprek met het kabinet. Het moge vanuit LTO helder zijn: we verwachten van het kabinet echt stappen", aldus Van der Tak.

"We hebben één plicht: dat we er de komende twee, drie weken uitkomen. Dat is in het belang van onze boeren, maar vooral in het belang van een toekomstbestendige landbouw", zegt hij.