Clicky


Minister verwacht dat een op vijf piekbelasters regeling gebruikt

Minister verwacht dat een op vijf piekbelasters regeling gebruikt
12-06-2023 13:30 | Politiek & Verkiezingen | auteur ANP

DEN HAAG - Stikstofminister Christianne van der Wal verwacht dat van de ongeveer 3000 boeren die de regeling voor piekbelasters kunnen gebruiken, ongeveer één op de vijf dat zal doen.

Eerdere onderzoeken van het Planbureau voor de Leefomgeving wijzen erop dat voor dergelijke regelingen ongeveer net zo veel animo is. Van der Wal zegt dat haar ministerie geprobeerd heeft om het percentage hoger te krijgen, door de regeling "zo aantrekkelijk mogelijk" te maken. Eerder sprak de minister al van "een woest aantrekkelijke regeling".

Boeren die gebruik maken van de opkoopregeling, kunnen 120 procent van de waarde van hun bedrijf krijgen. Boeren die niet meedoen, hoeven niet direct te vrezen voor gedwongen maatregelen. Van der Wal benadrukt dit te willen vermijden, al is het maar vanwege de juridische haken en ogen die horen bij zo'n gedwongen aanpak. De "stok achter de deur" is dat het kabinet zal gaan "normeren en beprijzen". Dat houdt in dat boeren bijvoorbeeld maar een maximale hoeveelheid mogen uitstoten of moeten betalen voor hun uitstoot. Ook zal er geen aantrekkelijker regeling komen dan wat er nu ligt, aldus Van der Wal.

Van der Wal presenteerde deze maandag de regelingen waar boeren aanspraak op kunnen maken. Afgezien van de "plus-regeling", waarvoor boeren 120 procent kunnen krijgen, kunnen boeren ook aanspraak maken op andere potjes om te zorgen dat er minder stikstof vanaf hun bedrijf neerslaat op kwetsbare natuur. De plus-regeling is tot begin april volgend jaar beschikbaar.