Clicky


Arbeidsinspectie pakt uitzendbureau met schimmige constructie aan

Arbeidsinspectie pakt uitzendbureau met schimmige constructie aan
20-06-2023 12:07 | Financieel | auteur Redactie

BILTHOVEN - Een uitzendbureau uit Bilthoven heeft schoonmakers, waarvan de identiteit niet kon worden vastgesteld, aan het werk gezet bij vakantieparken. Het bureau zond de schoonmakers uit aan een landelijke opdrachtgever, een schoonmaakbedrijf. Het uitzendbureau maakte daarbij zelf dan weer gebruik van een constructie met vier andere uitzendbureaus. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft deze schimmige constructie ontrafeld en alle betrokken partijen zullen vermoedelijk boetes krijgen.

In mei 2022 doet de gemeente Nunspeet twee meldingen bij de Arbeidsinspectie. Die gaan over een uitzendbureau dat schoonmaakpersoneel op meerdere vakantieparken zou inzetten en zwart zou uitbetalen. Dit is aanleiding voor voorbereidend onderzoek en enkele weken later een werkplekcontrole op een vakantiepark.

Een landelijk opererende schoonmaakonderneming verzorgt daar de schoonmaak van vakantiehuisjes. Als het schoonmaakbedrijf te weinig eigen personeel hiervoor heeft, leent het extra personeel in bij een uitzendbureau.

64 werknemers

De Arbeidsinspectie houdt een controle en vraagt onder meer bij het uitzendbureau en de schoonmaakorganisatie urenbriefjes op over een periode van een half jaar in 2022. In totaal ging het om 198 werknemers, waarbij van 193 werknemers niet direct de identiteit kon worden vastgesteld. Na een vordering van de Arbeidsinspectie zijn door het schoonmaakbedrijf en het uitzendbureau bewijzen overhandigd om de identiteit vast te stellen.

Uiteindelijk concludeert de Arbeidsinspectie dat van 64 personen geen identiteit bekend is. Uit de wel verkregen bewijzen bleek dat het overgrote deel afkomstig was uit Syrië, zodat de Arbeidsinspectie ervan uitgaat dat het merendeel, zo niet allemaal, van de 64 personen ook afkomstig zijn uit Syrië. Ook blijkt dat de mensen waarvan de identiteit is vastgesteld, niet zijn verloond voor hun schoonmaakwerkzaamheden en dat een deel van hen een uitkering ontvangt van de gemeente of een vergoeding vanuit het COA.

Vijf betrokken uitzendbureaus

Tijdens het onderzoek ziet de Arbeidsinspectie een bijzondere ketenconstructie. Het vakantiepark huurt een landelijke schoonmaakorganisatie in voor het schoonmaken van de huisjes op het vakantiepark. Het schoonmaakbedrijf heeft voor deze vraag honderden werknemers nodig en heeft een overeenkomst met een uitzendbureau uit Bilthoven.

Het schoonmaakbedrijf had naar het idee van de inspectie op het moment dat het uitzendbureau zoveel personeel direct kan leveren, zich moeten afvragen, ook gezien de krapte op de arbeidsmarkt, of dit allemaal wel zorgvuldig is gegaan. Zou hier geen sprake kunnen zijn van een verkeerde constructie. Het schoonmaakbedrijf heeft dit echter niet gedaan.

Het uitzendbureau huurt de arbeidskrachten weer in bij een zusteronderneming. Opvallend is wel dat het eerste uitzendbureau en de zusteronderneming dezelfde eigenaar heeft. De uitleen-constructie is nog niet ten einde. Want de zusteronderneming huurt weer het personeel in bij drie andere uitzendbureaus.

Voor zover de Arbeidsinspectie heeft kunnen nagaan hebben deze drie onderaannemers geen eigen personeel in dienst, en bestaat het vermoeden dat ook zij weer van andere onderaannemers inlenen. Het onderzoek van Inspectie komt echter niet verder dan deze drie uitleners omdat alledrie de uitleners onbereikbaar zijn. De Arbeidsinspectie probeert via telefoon, mail, bezoeken ter plaatse contact met deze drie uitzendorganisaties te krijgen. Ze antwoorden echter niet op vragen van de Arbeidsinspectie en bevinden zich niet op de ondernemersadressen.

Tegen zeven ondernemers, te weten het vakantiepark, de schoonmaakorganisaties en de vijf betrokken uitzendbureaus zijn door de Arbeidsinspectie boeterapporten opgemaakt voor het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) en voor het niet verstrekken van identiteitsbewijzen. Voor het vakantiepark, de schoonmaakorganistatie, het uitzendbureau uit Bilthoven en de zuster-uitzendbureau gaat het om 64 werknemers. Voor de drie andere uitzendbureaus gaat het om respectievelijk 47, twintig en drie personen.

Per werknemer kan de boete oplopen tot € 8.000.