Clicky


Douane noemt capaciteitsprobleem een van hun grootste risico's

Douane noemt capaciteitsprobleem een van hun grootste risico's
21-06-2023 22:48 | Transport | auteur ANP

DEN HAAG - De douane kampt nu en de komende jaren met een personeelstekort. Dit komt door de toenemende uitstroom van medewerkers die ervaren zijn en het "beperkte vermogen" om nieuwe medewerkers aan te trekken en op te leiden, zo blijkt uit een rapport van de douane dat woensdag door staatssecretaris Aukje de Vries (Financiën) aan de Kamer is aangeboden. De douane noemt het capaciteitsprobleem zelf "de komende periode één van de grootste risico’s van de douane".

De onderbezetting hangt mede samen met de toename van de taken die de douane heeft gekregen. Zo is er een "groeiende bijdrage" aan het bestrijden van de ondermijnende criminaliteit. De douane is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het controleren van containers die via de havens binnenkomen en waar pakketten drugs in verstopt kunnen zitten. Daarnaast is de arbeidsmarkt krapper geworden, waardoor onder meer IT'ers en data-analisten lastiger te vinden zijn.

Vorig jaar is het inlopen op de onderbezetting maar "in beperkte mate gelukt", schrijft de douane. De uitstroom kwam neer op 445 fte, de externe instroom was 506 fte. De onderbezetting kwam eind vorig jaar neer op 259 fte. De "wervingsbehoefte" voor dit jaar is ingeschat op 700 tot 800 fte. De douane heeft onder meer een eigen campagne ontwikkeld om meer mensen te werven en denkt er ook over na om opleiden en werken meer te combineren. Maar, zo wordt gesteld, "onze personele uitdagingen zijn zo groot en complex dat bovengenoemde inspanningen niet op de korte termijn een oplossing bieden".

De douane stelt dat het medewerkers wil beschermen "tegen ongewenste invloeden van buitenaf". Zo hebben sommige medewerkers van de douane toegang tot systemen voor de selectie van containers voor controles. Zij zijn "relatief kwetsbaar" door deze informatiepositie. De douane vindt het daarom belangrijk dat hun systemen worden gemonitord en waar nodig worden aangepast. Maar dit vraagt om "vergaande ICT-aanpassingen, die gezien de huidige beperkte capaciteit niet voor alle systemen op korte termijn te realiseren zijn".