Clicky


Werkgevers hebben moeite om personeel vast te houden

Werkgevers hebben moeite om personeel vast te houden
27-06-2023 09:49 | Personeel | auteur ANP

DEN HAAG - Werkgevers hebben moeite om personeel vast te houden. Werknemers ervaren veel werkdruk en stress, maar werkgevers weten niet hoe ze dat kunnen oplossen. Ook denkt een meerderheid van de werkgevers dat discriminatie in het eigen bedrijf weinig voorkomt, maar ze zijn zich er onvoldoende van bewust dat discriminatie ook onbedoeld in hun organisatie kan zitten.

Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de vierde editie van Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers. Dat is een langlopend onderzoek waar vele honderden werkgevers aan deelnemen. Uit het rapport blijkt dat er veel goede intenties en afspraken zijn op collectief niveau, maar dat die lang niet altijd terug te vinden zijn in de dagelijkse praktijk.

Werkgevers weten vaak niet hoe ze werkdruk kunnen oplossen. Het ziekteverzuim was in 2021/2022 duidelijk hoger dan in de jaren daarvoor, al was niet alle verzuim werkgerelateerd. Bijna alle werkgevers voelen zich verantwoordelijk voor het tegengaan van werkstress, maar één op drie zegt dat hij of zij geen invloed heeft op de mate van ervaren werkstress bij personeel. Een derde van de werkgevers vindt ook dat werknemers die veel werkstress ervaren niet geschikt zijn voor het werk dat ze doen, aldus het SCP.

Werkgevers hechten veel waarde aan inclusiviteit en diversiteit op de werkvloer. Toch blijft het aandeel van vrouwen in top- en managementfuncties nog steeds achter bij dat van mannen, terwijl één op de vijf werkgevers zegt dat meer vrouwen in hogere functies prioriteit heeft. Bij minder dan één op de vijf werkgevers is iemand met een arbeidsbeperking in dienst. Het aantal werkgevers dat zegt zich niet verantwoordelijk te voelen om deze groep aan te nemen, is gestegen, van 23 naar 29 procent. Ze zouden het vaker doen als er regelingen waren om ziekteverzuim op te vangen, zeggen ze, maar veel werkgevers weten niet dat zulke regelingen al bestaan.

Werkgevers zijn positief over het functioneren van oudere werknemers. Desondanks vinden vier op de tien werkgevers doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd nog niet wenselijk, ondanks de krappe arbeidsmarkt. Het aantal werkgevers dat daar wel positief over denkt, is wel iets toegenomen, aldus het SCP.