Clicky


Adema: geen nieuwe onderhandelingen, wel 'overleg' met boeren

Adema: geen nieuwe onderhandelingen, wel 'overleg' met boeren
29-06-2023 15:22 | Politiek & Verkiezingen | auteur ANP

DEN HAAG - Landbouwminister Piet Adema is, ook nu het overleg over een landbouwakkoord is mislukt, niet van plan "over de hoofden van boeren heen" met plannen te komen. Hij blijft in overleg met de sector en andere betrokken partijen, zegt hij in het debat over de geklapte onderhandelingen.

Het conceptakkoord, waar de grootste boerenorganisatie LTO uiteindelijk de handen van aftrok, bevat volgens Adema waardevolle "bouwstenen" die het kabinet wil gebruiken in zijn eigen aanpak.

Ook de opgebouwde overlegstructuur waarin meerdere partijen volgens hem bezig waren te werken aan herstel van onderling vertrouwen, wil hij niet "zomaar weggooien".

"Alle alarmbellen gaan bij mij nu af", reageerde GroenLinks leider Jesse Klaver, die van het kabinet juist snel een "plan B" verwacht met meer dwingende maatregelen. Hij valt er met name over dat Adema consequent spreekt van "het akkoord", wanneer hij het heeft over de afgekeurde concepttekst. "Word wakker minister Adema, er ís geen landbouwakkoord!"