Clicky


Van der Wal wil voor zomer nog verder met 2030 in stikstofwet

Van der Wal wil voor zomer nog verder met 2030 in stikstofwet
29-06-2023 20:00 | Politiek & Verkiezingen | auteur ANP

DEN HAAG - Natuur- en stikstofminister Christianne van der Wal hoopt het wetsvoorstel om de doelstellingen van het stikstofbeleid naar voren te halen van 2035 naar 2030, nog voor het zomerreces in de ministerraad te behandelen. Daarna kan het voor advies naar de Raad van State, zegt de bewindsvrouw in de Tweede Kamer.

De versnelling is een afspraak uit het coalitieakkoord, maar is onzeker geworden omdat het CDA heeft aangekondigd er opnieuw over te willen onderhandelen. Maar zolang de partij dat moment voor zich uit blijft schuiven "volg ik gewoon het normale proces", zegt van der Wal. "Ik ga niet versnellen maar ook niet vertragen."

Van der Wal zegt dat zij het wetsvoorstel en de uitkomsten van een openbare consultatie erover sinds deze week "in de tas" heeft zitten. "Ik ga daar dit weekeinde naar kijken." Als de minister er weinig vragen over heeft, kan het nog voor het reces besproken worden in de ministerraad, anders wordt het spoedig na de zomerstop.

De aankondiging kan rekenen op instemming van GroenLinks-voorman Jesse Klaver, die eerder in het debat opperde het versnellingsvoorstel zelf maar als initiatiefwet in te dienen, omdat het kabinet op zich liet wachten. Dat de nieuwe deadline nog niet wettelijk is vastgelegd, geeft de provinciebesturen die nu gevormd worden nog de ruimte om een ruimere planning te hanteren voor hun stikstofplannen.

Van der Wal kondigt verder aan dat zij nog deze week de uitkomsten deelt van onderzoek naar onder meer het belasten van uitstoot. Zij ziet dat als alternatief voor het onteigenen van boeren of het intrekken van vergunningen. Dat zijn politiek gevoelige ingrepen waarvan zij steeds gezegd heeft dat zij ze liever vermijdt, maar niet helemaal kan uitsluiten.

"Wat ik daarnaast heel mooi vind aan normeren en beprijzen, is dat een duurzame productie daarmee relatief goedkoper wordt", zegt van der Wal. "Het geeft een economische prikkel om de bedrijfsvoering te verduurzamen." Het kabinet neemt er overigens pas een besluit over als het in september met de volledige landbouwplannen komt.