Clicky


Leefbaarheid Friesland staat voorop voor coalitiepartijen

Leefbaarheid Friesland staat voorop voor coalitiepartijen
13-07-2023 14:04 | Politiek & Verkiezingen | auteur ANP

FIRDGUM - Friesland leefbaar houden, is het belangrijkste thema voor de vier partijen die de nieuwe Friese provinciecoalitie vormen. In het coalitieakkoord ligt de nadruk op bereikbaarheid en de 'mienskip', wat vrij vertaald samenleving betekent.

De BoerBurgerBeweging (BBB), CDA, ChristenUnie en de Fryske Nasjonale Partij (FNP) presenteerden het akkoord in het noordwesten van de provincie, in Firdgum. Het inwoneraantal van zeventig werd verdubbeld door de aanwezigen bij de presentatie in het Yeb Hettinga Museum.

Fractievoorzitter van de BBB Abel Kooistra had het over twee belangrijke L'en: leefbaarheid en landbouw. "In Friesland zetten wij de regio voorop, wij moeten elkaar versterken." Een van de maatregelen voor de landbouw is het aanhouden van de stikstofwet om de doelen in 2035 te behalen.

Openbaar vervoer

Een belangrijk punt is het openbaar vervoer. Dat wil de nieuwe coalitie verbeteren door onder meer in te zetten op de Lelylijn. "Het Rijk neemt uiteindelijk dat besluit, maar het is belangrijk dat wij daar ook aan tafel zitten", aldus kandidaat-gedeputeerde Matthijs de Vries (CU). FNP was tegen de Lelylijn, maar kandidaat-gedeputeerde Sijbe Knol sloot zich aan bij De Vries. "Het oude plan was megalomaan. Zoals het er nu ligt is er meer aandacht voor de samenleving en voor natuur en landbouw."

Ook de vaargeulen naar de Waddeneilanden, en dan vooral naar Ameland, zijn belangrijk voor bereikbaarheid. Dat is landelijk beleid, maar De Vries stelt druk te gaan zetten op het Rijk. "Er moeten op tijd goede oplossingen komen, ze moeten weten hoe belangrijk het is voor de bewoners en voor het toerisme."

Investeringsgelden

In het akkoord staat dat de provincie 175 miljoen euro kan investeren, ook al zijn de meeste plannen meer hoofdlijnen en is de uitwerking nog niet ingevuld. Kandidaat-gedeputeerde Eke Folkerts van de BBB zegt dat niet alles op de euro gepland hoeft te worden. "Het is voor ons belangrijk dat er geen schotten zitten tussen budgetten en we willen niet alles tot op de euro uitrekenen." Als ergens geld overblijft, kan dat ergens anders worden geïnvesteerd.

Ook een belangrijk punt wat de kosten betreft, is het Fries Programma Landelijk Gebied. Friesland wil daar 5,2 miljard euro voor van het Rijk, maar de pot die beschikbaar is, bevat te weinig geld voor de claims van de provincies. "Als we minder geld krijgen, moeten we prioriteiten gaan stellen en kunnen we dus niet alles uitvoeren", zegt kandidaat-gedeputeerde van de BBB Femke Wiersma.