Clicky


Kifid: hypotheekrentes van aanbieders in groep mogen verschillen

Kifid: hypotheekrentes van aanbieders in groep mogen verschillen
18-07-2023 14:39 | Financieel | auteur ANP

DEN HAAG - Het etaleren van hypotheken tegen verschillende tarieven en voorwaarden door één enkele organisatie is niet in strijd met wet- en regelgeving. Zo luidt een uitspraak van de geschillencommissie van het in de financiële sector belangrijke klachteninstituut Kifid. Aanleiding was een klacht die was ingediend door een consument over Centraal Beheer, dat verschillende hypotheekaanbieders op zijn website vermeldt.

De geschillencommissie van Kifid boog zich over de vraag of het eensporig rentebeleid van toepassing is op Centraal Beheer. Dat beleid moet ervoor zorgen dat de hypotheekrente die nieuwe klanten ontvangen bij een aanbieder niet verschilt met de rente die nieuwe klanten ontvangen bij het verlengen van de rentevaste periode. Hypotheekaanbieders mogen dus niet werken met verschillende producten en voorwaarden.

De consument die zijn beklag deed bij Kifid sloot eind 2002 een hypotheek af bij Achmea Bank waarvan de rentevaste periode in oktober 2021 werd verlengd. Maar het jaar daarop kwam de consument erachter dat het rentetarief van een hypotheek van Achmea Hypotheken veel lager was. Daarom wilde hij met terugwerkende kracht aanspraak maken op het lagere rentetarief: beide hypotheekaanbieders vielen namelijk onder Centraal Beheer. Centraal wees dat verzoek af.

Eensporig rentebeleid

Naar nu blijkt terecht, want volgens de geschillencommissie van Kifid kunnen Achmea Bank en Achmea Hypotheken niet worden gezien als één organisatie. Ook is uit de regelgeving niet af te leiden "dat het eensporig rentebeleid zo ver reikt dat groepsvennootschappen eenzelfde rentetarief moeten aanbieden voor nieuwe en bestaande klanten", aldus de commissie. "Het eensporig rentebeleid is hier niet van toepassing", luidt het oordeel.

Al begrijpt de commissie dat Centraal Beheer met het samen vermelden van de producten wel die indruk kan wekken. Maar dat Centraal Beheer als handelsnaam verschillende hypotheekproducten aanbiedt tegen verschillende tarieven, is volgens Kifid niet in strijd met het eensporig rentebeleid.