Clicky


EU-noodmechanisme moet bewegingsvrijheid waarborgen tijdens noodsituaties

EU-noodmechanisme moet bewegingsvrijheid waarborgen tijdens noodsituaties
18-07-2023 20:16 | Transport | auteur Redactie

BRUSSEL - De stemming in het Europees Parlement van vandaag, dinsdag 18 juli, zal helpen om het vrije verkeer van personen en goederen in de EU te waarborgen in het geval van toekomstige noodsituaties. Beperkingen op mobiliteit en logistieke dienstverlening moeten koste wat het kost worden vermeden.

De Commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO) van het Europees Parlement, verantwoordelijk voor wetgevend toezicht op en toetsing van de EU-regels voor de interne markt, heeft vandaag gestemd over het door de Europese Commissie voorgestelde noodinstrument voor de interne markt (SMEI).

Dit komt tegen de achtergrond van de noodmaatregelen van de EU die de goederenstroom tijdens de COVID-19-pandemie op peil hielden.

In september 2022 heeft de Europese Commissie het SMEI voorgesteld om ervoor te zorgen dat de EU beter toegerust is om toekomstige grootschalige crises het hoofd te bieden. De SMEI is ontworpen om de handel tussen de lidstaten en de levering van essentiële goederen en diensten te waarborgen.

IRU-directeur EU Advocacy Raluca Marian zei: “De IMCO-commissie van het Europees Parlement erkent terecht de vitale functie van het vrije verkeer van goederen en diensten, vooral over de weg. Tijdens COVID-19 was het vooral het wegvervoer dat de interne markt in stand hield. Elke beperking van het vrije verkeer van goederen en passagiers tijdens een noodsituatie moet koste wat het kost worden vermeden. Het openhouden van grenzen en toeleveringsketens, evenals het waarborgen van de beschikbaarheid van producten en diensten, is van fundamenteel belang.”

"Het Parlement en de Raad moeten ervoor zorgen dat het noodmechanisme efficiënt is en een afgestemde aanpak door de lidstaten en de Commissie aanmoedigen", voegde ze eraan toe.

In zijn algemene oriëntatie die eerder in juni werd bereikt, liet de Raad een aantal vragen onbeantwoord, waaronder verordeningen om veel aspecten van het SMEI te verduidelijken, te specificeren en te definiëren. De standpunten van zowel de Raad als IMCO wijken aanzienlijk af van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie, aangezien zij ernaar streven Verordening (EG) nr. 2679/98 van de Raad betreffende de werking van de interne markt met betrekking tot het vrije verkeer van goederen tussen de lidstaten te behouden.

Volgens beide teksten prevaleert de SMEI bij mogelijke tegenstrijdigheden tussen die verordening en de voorgestelde SMEI-verordening.

“Het is afwachten hoe dit samenleven in stand wordt gehouden. Dit is een positief punt in het standpunt van de Raad, aangezien het ook een instrument behoudt om kleinschaligere belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen aan te pakken. Natuurlijk moeten de Raad en het Europees Parlement zich er bij het innemen van dit standpunt ook toe verplichten om van Verordening (EG) nr. 2679/98, gewoonlijk de 'Aardbeienverordening' genoemd, een efficiënter instrument te maken dan het nu is", aldus Raluca Marian. .

De vandaag in de IMCO-commissie van het Europees Parlement aangenomen tekst gaat nu naar een plenaire stemming in Straatsburg, hoogstwaarschijnlijk in september. De onderhandelingen met de Raad zullen kort daarna beginnen.