Clicky


Claessen Tankcleaning herkent zich niet in beschuldigingen NRC

Claessen Tankcleaning herkent zich niet in beschuldigingen NRC
03-08-2023 22:40 | Overig | auteur Redactie

VENLO - Op 26 juli 2023 stond een artikel in NRC over Claessen Tankcleaning in Venlo. Dit artikel stelt dat Claessen Tankcleaning schadelijke stoffen loost in de Maas en dat zij haar werknemers niet beschermt tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen. "Claessen Tankcleaning is geraakt door deze uitlatingen en herkent zich niet in de inhoud van dit artikel. Wij onderzoeken hoe NRC tot haar conclusies is gekomen", aldus Michel Claessen van Claessen Tankcleaning uit Venlo in een reactie.

"Claessen Tankcleaning betreurt de inhoud van het artikel in NRC. De onjuiste berichtgeving heeft verregaande schadelijke gevolgen voor de reputatie van Claessen Tankcleaning. Wij krijgen inmiddels veel vragen en zien ons daarom genoodzaakt om op dit bericht te reageren."

Tankwagenreiniging

Bij Claessen Tankcleaning worden tankwagens gereinigd. Dit gebeurt met gespecialiseerde apparatuur. Water en stoom dat bij de reiniging is gebruikt, wordt afgevangen. De lucht die daarbij vrijkomt (met eventueel gevaarlijke stoffen) wordt afgezogen en afhankelijk van het product gefakkeld dan wel gezuiverd door luchtwassers. Het resterende afvalwater komt in een eigen waterzuiveringsinstallatie, waar het wordt gezuiverd van eventueel resterende stoffen. Voor deze werkwijze heeft de gemeente Venlo een vergunning verleend.

"Claessen Tankcleaning loost uiteraard geen stoffen in de Maas, zoals NRC berichtte. Dit is feitelijk onmogelijk, gelet op de afstand van het terrein van Claessen Tankcleaning tot de Maas en het ontbreken van een verbinding tussen beide. Alle afvalstoom en -water wordt op de hiervoor beschreven wijze gezuiverd en afgevoerd."

Inspectie

Sinds eind juli hebben meerdere inspecties door de bevoegde autoriteiten plaatsgevonden. De resultaten hiervan bewijzen dat Claessen Tankcleaning haar werkzaamheden uitvoert binnen de daaraan gestelde eisen.

Afwijking van vergunning

De gemeente Venlo heeft naar aanleiding van haar controle op 27 juli 2023 een zogenaamde last onder dwangsom opgelegd. Volgens de gemeente is er sprake van een afwijking van de vergunde situatie. "Claessen Tankcleaning heeft na de vergunningverlening nieuwe reinigingsapparatuur aangeschaft die werkt volgens de meest innovatieve technieken. Deze nieuwe apparatuur moet volgens de gemeente nog worden aangemeld zodat één van de reinigingsstraten weer in overeenstemming is met de verleende vergunning. Claessen Tankcleaning is het niet eens met deze last en zij heeft daarover overleg met de gemeente."

Arbeidsomstandigheden

Ook herkent Claessen Tankcleaning zich niet in de vermeende misstanden op het gebied van de arbeidsomstandigheden. "Claessen Tankcleaning heeft voortdurend oog voor een goede en veilige werkomgeving en laat periodiek een blootstellingsonderzoek naar gevaarlijke stoffen doen. Na arbeidsongevallen hebben onderzoeken door de Arbeidsinspectie plaatsgevonden en is geconstateerd dat Claessen Tankcleaning heeft gehandeld conform wet- en regelgeving."