Clicky


Royal A-ware boekte omzet van 3,2 miljard euro in 2022

Royal A-ware boekte omzet van 3,2 miljard euro in 2022
08-08-2023 10:30 | Bedrijfsresultaten | auteur Redactie

LOPIK - In 2022 heeft Royal A-ware met een omzet van 3,2 miljard euro een netto groepsresultaat van 72 miljoen euro gerealiseerd. Vergeleken met 2021 is de omzet met 1,0 miljard euro gegroeid. Deze aanzienlijke omzetgroei is het resultaat van autonome (volume)groei, het voljaarseffect van de overnames in 2021, de overnames in 2022 en de stijging van de verkoopprijzen van basiszuivelproducten. Gemiddeld werkten er bij het bedrijf 4.066 fulltimers. In 2021 waren dat er 3.459.

Net als in voorgaande jaren wordt de autonome groei van het familiebedrijf gedreven door de consequente uitvoering van de langetermijnstrategie met de bijbehorende investeringsagenda. In 2022 is de groei bovendien versneld door enkele gerichte overnames in vooral de Belgische markt. Deze overnames passen in het doel van Royal A-ware om van België haar tweede thuismarkt te maken. De netto investeringen zijn in 2022 opgelopen tot een, voor Royal A-ware, recordbedrag van 157 miljoen euro. Hiermee is de totale balanswaarde gegroeid naar 1,4 miljard euro.

Stabiel resultaat en gezonde financiële positie

Met een netto groepsresultaat van 72 miljoen euro heeft Royal A-ware een resultaat van 2,2 procent van de omzet geboekt. In 2021 is een licht hoger resultaat van 2,3 procent van de omzet gerealiseerd. Ondanks deze kleine daling is sprake van een stabiel en gezond resultaat dat een zeer goede basis biedt om de groei- en investeringsagenda onverminderd uit te rollen.

Stabiel resultaat bij fors gestegen uitbetaalde melkprijs

Het netto resultaat van 2,2 procent van de omzet heeft Royal A-ware behaald bij een fors hogere melkprijs. De door Royal A-ware uitbetaalde gewogen gemiddelde melkprijs in 2022 is € 57,50 (2021: € 39,06; per 100 kilogram melk en bij de Nederlandse standaard gehaltes).

Duurzaamheid

Duurzaamheid is al jarenlang een belangrijk thema voor Royal A-ware. Begin dit jaar heeft het familiebedrijf een vernieuwde duurzaamheidsstrategie gepresenteerd met daarin nog meer ambitie. Als onderdeel van deze ambitieuze duurzaamheidstrategie heeft Royal A-ware zich verbonden aan de op wetenschap gebaseerde klimaatdoelstellingen van het Science Based Targets-initiatief (SBTi). Hiermee geeft het bedrijf een heel duidelijk commitment af om haar waardeketen zo veel als mogelijk te organiseren in lijn met het klimaatakkoord van Parijs.