Clicky


Wereldwijd onderzoek naar Best practices veiligheid chemische logistiek

Wereldwijd onderzoek naar Best practices veiligheid chemische logistiek
09-08-2023 12:24 | Algemeen | auteur Redactie

ARNHEM - Binnen de chemische logistiek zijn er door jarenlange ervaring inmiddels veel Best practices geschreven en gepubliceerd over het veilig werken met gevaarlijke stoffen binnen deze branche. Het gaat hier om (internationale) bedrijven en brancheverenigingen waar de SEVESO op van toepassing is.

De beschreven beste praktijken blijven echter vaak verborgen binnen een branchevereniging of binnen een land. De International Foundation for Chemical Logistics (IFCL) gaat hier verandering in brengen.

De internationale stichting IFCL heeft als primair doel het vergroten van de veiligheid binnen de chemische logistiek. Daarnaast streeft zij naar de ontwikkeling van internationale normen op dit gebied, het bieden van certificeringsstandaarden en het verspreiden van kennis omtrent de veiligheid binnen de chemische logistiek.

Betere beschikbaarheid Best practices

Met betrekking tot het beter beschikbaar maken van Best practices gaat de stichting de Best practices die de afgelopen jaren (internationaal) zijn gepubliceerd op gestructureerde wijze in kaart brengen, verzamelen en via een online platform aanbieden. De belangrijke Best practices zullen in een kort uittreksel in zowel het Nederlands als Engels beschreven worden. Met het project wordt kennis internationaal ontsloten, met als doel de veiligheid te verhogen, kosten te verlagen en de uitwisseling c.q. samenwerking op het gebied van wetenschappelijke expertise te stimuleren.

Concrete aanleiding voor het initiatief is de constatering dat er in andere landen, die met dezelfde wetgeving te maken hebben en te maken hebben met een vergelijkbare problematiek, andere oplossingen ontwikkeld zijn. Met andere woorden: er is nog heel veel kennis ‘ongekend’ en daardoor niet of onvoldoende benut.

Als er namelijk een incident voorkomen had kunnen worden door het toepassen van een weliswaar bestaande, maar niet gedeelde en dus gekende methodiek, is dat kwalijk. Nog even los van het feit dat het waarschijnlijk onnodig veel geld kost om op verschillende plekken oplossingen te ontwikkelen voor een vergelijkbaar probleem.

Het voortborduren op kennis die al bestaat en bewezen is heeft een dynamischer karakter en stimuleert wederzijdse uitdaging. Het doel van dit onderzoek is dan ook niet enkel een mooie opsomming van geslaagde projecten c.q. werkwijzen, maar veel meer een platform waarop internationale kennis gedeeld, uitgewisseld, vergeleken en verrijkt kan worden.

Veiligheid

Veiligheid kan worden uitgedrukt in concrete incidentmeldingen, maar ook in de subjectiviteit van vertrouwen. Vertrouwen groeit naarmate de kennis toeneemt. En nu is het niet één organisatie, één branche of één land, maar zijn het uiteenlopende bedrijven en organisaties met diverse belangen en één gemeenschappelijk doel: veiligheid.

Het project van het IFCL zal voornamelijk bestaan uit onderzoek en het in kaart brengen van de bestaande toepassingspraktijken. Het resultaat is niet alleen een overzichtelijk gestructureerde database, maar ook een internationaal netwerk van experts c.q. onderzoeksbureaus die elkaar weten te vinden. Het geheel wordt t.z.t. online beschikbaar gesteld via een speciaal hiervoor ontwikkelde website.

Het project wordt deels in het kader van de SVO-regeling financieel ondersteunt door de Nederlandse overheid en door projectdeelnemers; de International Foundation for Chemical Logistics (IFCL) en een aantal Nederlandse bedrijven. Het project – welke reeds van start is gegaan – loopt tot eind 2024.