Clicky


Groningen Seaports en Noordzee decor voor internationale marine-oefening Sandy Coast

Groningen Seaports en Noordzee decor voor internationale marine-oefening Sandy Coast
15-08-2023 16:32 | Algemeen | auteur Redactie

DELFZIJL - Nederland is van 21 augustus tot 1 september gastheer van de internationale mijnenbestrijding- en havenbeschermingsoefening Sandy Coast 23. Deze vindt plaats in de Noordzee boven de Waddeneilanden en in de haven van Delfzijl (Groningen Seaports). Door gezamenlijk te oefenen en kennis uit te wisselen kunnen alle deelnemers zich voorbereiden op daadwerkelijke inzet waar ook ter wereld. Aan de oefening nemen in totaal zes NAVO-landen en 500 militairen deel.

In Sandy Coast 23 trainen de deelnemers op het explosiefvrij maken van havens en zeegebieden. De Koninklijke Marine is aanwezig met diverse schepen: hydrografisch opnemingsvaartuig Zr.Ms. Luymes, mijnenjagers Zr.Ms. Vlaardingen en Zr.Ms. Makkum, het duikvaartuig Hydra, Mv GeoSea en de Expeditionary Survey Boat (ESB) Hydrograaf. Verder zijn er diverse buitenlandse eenheden uit onder andere Canada, Polen, België en Finland.

“Mijnenbestrijding is een belangrijke taak van de Koninklijke Marine en haar NAVO-bondgenoten”, aldus oefenleider kapitein-luitenant ter zee Peter Baars. “Commerciële scheepvaart en visserij hebben nog altijd te maken met de gevaren van explosieven op de zeebodem en bij haveningangen. Zoals oude explosieven afkomstig uit de Tweede en soms zelfs Eerste Wereldoorlog. Ook vormen havens een potentieel doelwit van terrorisme en criminaliteit.”

Dynamische oefengebied

Het Waddengebied leent zich uitstekend voor de oefening. Zo is er sprake van ondiep water, sterke stroming, een dynamische zeebodem en wisselende weersomstandigheden. Daarnaast gebeurt alles in de nabijheid van drukke scheepvaartroutes en windmolenparken.

De eerste periode staat vooral in het teken van de militaire samenwerking op zee. In de slotweek werken de militairen intensief samen met lokale en regionale veiligheidsautoriteiten in de haven van Delfzijl. Zo ook met met Groningen Seaports. In de haven worden bijvoorbeeld duikteams en havenbeschermingsteams ingezet en komt personeel van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in actie.

Schepen bezoeken

Om de omgeving bij de oefening te betrekken en kennis te laten maken met mijnenbestrijding is een aantal schepen open voor publiek. Deze zijn te bezoeken op zondag 20 augustus van 10:00-17:00 uur in de haven van Delfzijl, aan de drijvende steiger aan de Handelskade West.