Clicky


CO2-opslagproject Porthos in Noordzee mag doorgaan

CO2-opslagproject Porthos in Noordzee mag doorgaan
16-08-2023 12:06 | Binnenland | auteur ANP

DEN HAAG - Het CO2-opslagproject Porthos kan doorgaan. De Raad van State (RvS) oordeelt dat de stikstof die vrijkomt bij de bouw geen significante invloed heeft op de nabijgelegen natuur. De vergunningen die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat had afgegeven zijn daardoor in orde.

Porthos wil de komende vijftien jaar zo'n 10 procent van de CO2-uitstoot van de industrie rond Rotterdam afvangen en opslaan in lege gasvelden in de Noordzee. Dat vermindert de broeikasgassen die in de atmosfeer komen en helpt zo in de strijd tegen de opwarming van de aarde, vindt het door het Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energiebeheer Nederland opgezette project. Volgens die partijen is Porthos ook belangrijk voor het halen van de klimaatdoelen van 2030.

Maar natuurorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) ging in verzet tegen de bouwplannen van een compressorstation en de CO2-leiding, uit vrees voor de schade aan natuur in nabijgelegen duingebieden. Daarnaast vindt MOB dat de Nederlandse overheid de fossiele bedrijven met de bijbehorende subsidies van ruim 2 miljard euro te veel helpt bij het opruimen van hun rommel.

Stikstofgevolgen

De hoogste algemene bestuursrechter van Nederland stond onder andere voor de vraag of het onderzoek naar de stikstofgevolgen voor de natuur goed was gedaan. Dat is het geval, oordeelde de RvS. Tijdelijk daalt er weliswaar meer stikstof neer in omliggende natuurgebieden. Maar de ministers van EZK en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben "op basis van objectieve gegevens aangetoond dat in dit geval is uitgesloten dat deze natuurgebieden daarvan 'significante gevolgen' ondervinden", verklaart de RvS.

Bij een negatief oordeel zou Porthos verdere vertraging kunnen oplopen, maar dat is nu niet het geval. Een eerdere tussentijdse uitspraak zat de bouw van de CO2-leiding naar lege gasvelden eerder wel dwars. Toen verklaarde de RvS dat een vrijstelling voor de bouwfase van het project illegaal was. Die vrijstelling regelde dat de tijdelijke uitstoot van stikstof bij bouwprojecten niet beoordeeld hoefden te worden.

Onder andere olieconcerns Shell en ExxonMobil willen Porthos gebruiken. Een woordvoerder van het opslagproject benadrukte eerder dat Porthos een tussenoplossing is. De industrie moet weliswaar vergroenen, maar voorlopig is de maatschappij nog erg afhankelijk van fossiele brandstoffen. Dus zou afvang en opslag noodzakelijk zijn, is de redenering. Porthos reageert later op woensdag op de uitspraak van de RvS.