Clicky


ACM onderzoekt komende tijd duurzaamheidsclaims in de vervoerssector

ACM onderzoekt komende tijd duurzaamheidsclaims in de vervoerssector
28-08-2023 12:11 | Klimaat | auteur Redactie

DEN HAAG - Alleen met duidelijke en juiste informatie over duurzaamheid zijn consumenten in staat om duurzamere keuzes te maken. Bedrijven mogen zich niet duurzamer voordoen dan ze zijn. Om consumenten te helpen terechte duurzaamheidsclaims te onderscheiden van onterechte start de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vandaag de campagne ‘Groene praatjes’.

Duurzaamheidsclaims moeten op het eerste gezicht al duidelijk en begrijpelijk zijn. Als dat niet zo is, kunnen consumenten de bedrijven om uitleg vragen. Natuurlijk kunnen zij claims waarover zij twijfelen ook bij de ACM melden. Dit helpt de ACM bij haar aanpak van misleidende duurzaamheidsclaims. De ACM onderzoekt komende tijd in het bijzonder duurzaamheidsclaims in de vervoerssector.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: "Met vage of onterechte claims doen bedrijven zich duurzamer voor dan ze echt zijn. Consumenten worden beïnvloed door de claims die bedrijven doen. Om consumenten daarvan bewust te maken starten wij vandaag de campagne ‘Groene praatjes’ via social media. Consumenten kunnen bedrijven bevragen op de onderbouwing van hun claims én bij ons melden."

Consumentenonderzoek

De ACM heeft onderzoek laten uitvoeren onder consumenten hoe duurzaamheidsclaims overkomen. Hieruit blijkt dat consumenten sceptisch reageren op duurzaamheidsclaims. Uit het onderzoek bleek dat consumenten vooral de absolute of vage claims minder geloofwaardig vonden. De specifiekere en genuanceerd geformuleerde claims vonden consumenten vaak geloofwaardiger. Ook vonden consumenten in het onderzoek de onjuiste claims minder begrijpelijk dan de juiste claims. Bijvoorbeeld de claim ‘deze vrachtwagen rijdt 100% elektrisch’ vonden consumenten begrijpelijker en geloofwaardiger dan ‘groen onderweg’.

Ook blijkt uit het onderzoek dat consumenten door onjuiste claims misleid kunnen worden, omdat zij bij onjuiste claims soms ten onrechte aan een product een duurzamer imago toedichten. Dit maakt dat consumenten op basis van een onjuiste aanname denken een duurzamere keuze te maken. Het is belangrijk dat consumenten kritisch zijn op de claims die zij zien. Met de campagne ‘Groene praatjes’ wijst de ACM consumenten op elementen die hen kunnen helpen bij de beoordeling van duurzaamheidsclaims.

Onderzoek duurzaamheidsclaims

De ACM heeft eerder onderzoek gedaan naar duurzaamheidsclaims in de sectoren kleding en energie. Nu kiest de ACM voor onderzoek naar de duurzaamheidsclaims in de sector vervoer. Factoren die hierin meespeelden, zijn het feit dat in deze sector veel duurzaamheidsclaims worden gebruikt, de mate van uitstoot en omdat consumenten duurzaamheid hier meewegen in aankoopkeuzes. Daarnaast houdt de ACM ook andere sectoren in de gaten, onder andere via de meldingen van consumenten. De ACM zal daarbij keuzes moeten maken welke misleidende duurzaamheidsclaims ze aanpakt en welke niet. Bij haar aanpak kan de ACM verschillende middelen inzetten om bedrijven te laten stoppen met misleidende claims, zoals boetes of lasten onder dwangsom.

Regels duurzaamheidsclaims

In juni heeft de ACM de vernieuwde leidraad duurzaamheidsclaims gepubliceerd. Deze bevat vijf vuistregels voor bedrijven voor goede duurzaamheidsclaims:

  • Gebruik juiste, duidelijke, specifieke en volledige duurzaamheidsclaims
  • Onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel
  • Maak eerlijke vergelijkingen met andere producten of concurrenten
  • Beschrijf toekomstige duurzaamheidsambities concreet en meetbaar\Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend

ACM en duurzaamheid

Duurzame producten en consumptie zijn essentieel voor een duurzame samenleving. Het toezicht op duurzaamheidsclaims van bedrijven draagt hieraan bij. Consumenten moeten met vertrouwen een duurzamere keuze kunnen maken. Bedrijven die zich inspannen voor duurzaamheid moeten worden beschermd tegen bedrijven die oneerlijk concurreren door gebruik te maken van misleidende claims. Ook wil de ACM de juiste voorwaarden scheppen om de transitie naar een meer duurzame economie te bevorderen. De ACM neemt belemmeringen weg en geeft ruimte waar het kan. De ACM laat markten werken voor alle mensen en bedrijven, nu en in de toekomst.