Clicky


Kabinet wil 2 miljard uittrekken voor koopkrachtverbetering

Kabinet wil 2 miljard uittrekken voor koopkrachtverbetering
30-08-2023 18:07 | Financieel | auteur ANP

DEN HAAG - Het demissionaire kabinet wil volgend jaar 2 miljard euro extra besteden om de koopkracht van de allerarmsten, maar ook van mensen met middeninkomens te verbeteren. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws. Het daarvoor benodigde geld moet volgens een ingewijde onder meer komen van hogere lasten voor bedrijven en mensen met hoge inkomens.

Eerder werd al bekend dat het kabinet in de begroting voor volgend jaar een extra gat van 2 miljard euro te dichten heeft als gevolg van de oplopende rente op de staatsschuld en tegenvallende gasbaten. Het is niet langer mogelijk dat op te vangen door geld bij te lenen, waarschuwde minister Sigrid Kaag (Financiën) eerder deze maand. "De staatskas kraakt", zei zij.

Het kabinet ziet desondanks kans de huurtoeslag en het kindgebonden budget te verhogen. Verder komen er maatregelen waardoor mensen minder snel gekort worden op de bijstand.

Geen grote bezuinigingen

Grote bezuinigingen staan volgens ingewijden niet op stapel. Een deel van de extra uitgaven kan worden gedekt met geld dat door de krappe arbeidsmarkt nu niet kan worden uitgegeven. Maar het grootste deel zou moeten komen uit de winstbelasting die grote bedrijven betalen, en uit de inkomstenbelasting van de werkenden die het meest verdienen.

De top van het kabinet komt woensdagavond bijeen om de laatste hand te leggen aan de begroting. Er is naar verluidt nog een gat van 300 miljoen euro te overbruggen. Het kan zijn dat alle ministeries alsnog de broekriem iets zullen moeten aanhalen. Donderdag moet het hele pakket klaar zijn; uiterlijk 1 september moet het voor advies naar de Raad van State.

Nauwelijks nieuw beleid

Gezien de demissionaire status van het kabinet zal de begroting nauwelijks nieuw beleid bevatten. Voor armoedebestrijding geldt een uitzondering. Kort na de val van het kabinet gaf een ruime Kamermeerderheid de demissionaire ministersploeg expliciet opdracht daarvoor wél iets extra's te doen.

Het Centraal Planbureau (CPB) kwam bovendien eerder deze maand met cijfers waaruit blijkt dat zonder extra ingrepen bijna een miljoen mensen onder de armoedegrens terecht dreigen te komen. Ook zouden meer kinderen in armoede gaan opgroeien, terwijl in het coalitieakkoord was afgesproken dat dit aantal moet halveren.