Clicky


DNB: mismatch op woningmarkt voor ruim vijfde huishoudens

DNB: mismatch op woningmarkt voor ruim vijfde huishoudens
05-09-2023 12:19 | Binnenland | auteur ANP

AMSTERDAM - Veel woninghuurders zouden liever in een koophuis wonen en er zijn ook Nederlanders met een koophuis die eigenlijk graag zouden huren. Economen van De Nederlandsche Bank (DNB) hebben uitgerekend dat er voor in totaal 1,8 miljoen huishoudens sprake is van een mismatch. Dat is meer dan een vijfde van het totaal aantal huishoudens.

Voor het onderzoek zijn ruim 2000 Nederlanders bevraagd. Hieruit kwam naar voren dat driekwart een koophuis financieel aantrekkelijker vindt dat een huurhuis. Van de sociale huurders zou 31 procent liever kopen, en van de huurders in de vrije sector is dit maar liefst 49 procent. Huren in de vrije sector is namelijk relatief duur, geven de economen aan.

Maar er blijkt ook een duidelijke behoefte aan huurwoningen. Volgens het onderzoek zou 14 procent van de huiseigenaren liever huren. Dat laatste betreft dan over het algemeen oudere woningbezitters, terwijl het vooral de jonge huurders zijn die vaker willen kopen.

Schaars

Volgens DNB is het verminderen van deze mismatch economisch van belang. "Voor huishoudens is het prettig als ze kunnen wonen zoals ze graag willen. Als de huidige mismatch kleiner wordt, leidt dat tot meer welzijn en daarmee tot welvaartswinst."

De economen komen met hun onderzoek terwijl de woningmarkt onder grote druk staat. Omdat de huizenprijzen in voorgaande jaren flink zijn opgelopen is het voor veel mensen heel lastig om een betaalbaar koophuis te vinden. Door het stijgen van de hypotheekrente liggen de prijzen wel een stuk lager dan een jaar terug. Maar de laatste tijd lijken huizenprijzen hun weg omhoog te hervatten. Er is nog steeds een groot woningtekort. Ook huurwoningen zijn schaars.

Fiscaal gelijker

DNB stelt dat gericht beleid kan bijdragen aan het verminderen van de mismatch op de woningmarkt. Allereerst moeten er veel woningen bijgebouwd worden om het woningaanbod te vergroten. Daarnaast pleit de centrale bank voor het afbouwen van de fiscale voordelen voor het kopen van een huis. Dan gaat het bijvoorbeeld om de hypotheekrenteaftrek.

DNB heeft al herhaaldelijk aangegeven dat hier wat aan moet worden gedaan. Als koop- en huurwoningen fiscaal gelijker behandeld zouden worden, zou het voor ouderen ook aantrekkelijker worden om te gaan huren. Dan kunnen er ook weer meer koopwoningen beschikbaar komen voor de jonge huurders die nu graag zouden kopen.