Clicky


NS sluit kortlopend contract met PZEM en Shell voor zon en windenergie

NS sluit kortlopend contract met PZEM en Shell voor zon en windenergie
07-09-2023 11:48 | Bedrijfsnieuws | auteur Redactie

UTRECHT - PZEM en Shell gaan NS vanaf 1 januari 2025 voorzien van de levering van duurzame elektriciteit voor het rijden van treinen. Dat is de uitkomst van een recente aanbesteding die NS namens de spoorsector (onder de naam coöperatie VIVENS) heeft uitgevraagd. Het betreft een voorlopige gunning die na een bezwaartermijn van 3 weken definitief wordt. In de contracten is geborgd dat het reizen met de trein – net zoals in het huidige contract – klimaatneutraal is. Het contract loopt tot en met 2027. 

NS rijdt klimaatneutraal door op jaarbasis evenveel GVO's (Garanties van Oorsprong) in te kopen als dat we stroom verbruiken. In de afspraken is vastgelegd dat PZEM de elektriciteit levert en dat Shell de certificaten - zogenaamde GVO’s die laten zien waar de stroom vandaan komt – levert. Hiermee wordt gegarandeerd dat er op jaarbasis in Europa net zoveel elektriciteit via zon en wind wordt opgewekt als NS verbruikt voor het rijden van treinen. 

Roerige energiemarkt 

NS is tevreden dat het gelukt is om in deze moeilijke energiemarkt nieuwe partners te vinden. Tjalling Smit, in de Raad van Bestuur NS verantwoordelijk voor het energiecontract: “Aanvankelijk wilden we een contract voor een langere termijn met meer ambitie sluiten, waarbij we concrete stappen zouden zetten om volledig onafhankelijk te worden van fossiele back-up voor de momenten dat de zon niet schijnt en het niet waait. Vervolgens kwam de energiemarkt in roerige tijden terecht, waarbij leveringszekerheid niet meer vanzelfsprekend is en prijzen zeer sterk fluctueren. Energieleveranciers zijn in deze omstandigheden terughoudend in het sluiten van langetermijncontracten. Daarom kiezen we er nu voor om een kortlopend contract te sluiten.” 

Ambities 

Smit vervolgt: “We verwachten dat de technologische mogelijkheden op het gebied van energie-opwekking en -opslag de komende jaren fors toenemen. NS bereidt zich voor om na 2027 minder afhankelijk te zijn van fossiele back-up, voor de momenten dat de zon niet schijnt en het niet waait. Denk daarbij aan mogelijkheden op het gebied van opslagcapaciteit en het zogenaamde uurmatching, waarbij het moment van het opwekken en het gebruik dichter bij elkaar liggen.” 

Beperkte impact op prijs treinkaartje 

De kosten voor energie zullen voor NS de komende jaren hoger zijn dan onder het huidige energiecontract. Dat heeft geen directe impact voor de reiziger. De prijs van een treinkaartje kan jaarlijks verhoogd worden met de inflatie en daar zit de hogere energieprijs voor een deel al in verwerkt. De prijs van een treinkaartje is gebonden aan strenge regels. Alleen als in de toekomst de prijs van energie hoger of veel lager uitvalt dan de inflatie, dan kan de prijs van het treinkaartje daarop naar boven of naar beneden worden bijgesteld. 

Energiebesparing 

NS verbruikt op jaarbasis 1,2 TWh per jaar. Dat is ongeveer één procent van het totale Nederlandse energieverbruik en evenveel als de hele stad Amsterdam. NS heeft de afgelopen jaren het energieverbruik op verschillende manieren teruggedrongen. Machinisten worden getraind volgens het principe van energiezuinig rijden. Daarnaast stelt NS bij de aanschaf van treinen hoge eisen aan het energieverbruik.