Clicky


Maersk voltooit ECO-leveringsovereenkomst met Amazon

Maersk voltooit ECO-leveringsovereenkomst met Amazon
07-09-2023 12:14 | Bedrijfsnieuws | auteur Redactie

FLORHAM PARK - -AP Moller - Maersk (Maersk) en Amazon hebben een overeenkomst voor 2023-2024 afgerond voor het transport van 20.000 FFE-containers met behulp van groene biobrandstof via Maersk's “ECO Delivery” oceaanproductaanbod. Maersk schat dat deze overneenkomst zal bijdragen aan een vermindering van 44.600 ton CO2 ten opzichte van standaard bunkerbrandstof, wat grofweg overeenkomt met 50 miljoen pond verbrande steenkool. Dit is het vierde jaar op rij dat Amazon en Maersk containervervoer regelen met brandstofopties met een lage uitstoot van broeikasgassen.

"We zijn er trots op om samen te werken met Maersk, een ondertekenaar van de Climate Pledge en leider op het gebied van scheepvaartlogistiek, aan bruikbare oplossingen om de zeescheepvaart koolstofarm te maken. We zijn blij dat we containers hebben op Maersk's eerste feederschip met methanol en dat we hun biobrandstof kunnen blijven gebruiken", aldus Adam Bakker, Vice-president van Global Transportation bij Amazon.

De biobrandstofoptie ECO Delivery biedt emissiereducties die directe en extern geverifieerde broeikasgasbesparingen voor klanten mogelijk maken, zonder compenserende maatregelen zoals compensatie. Dit jaar zal Amazon profiteren van een nieuwe functie van het ECO Delivery-product, dat mogelijk wordt gemaakt door naast de biodiesel ook groene methanol te gebruiken als tweede groene brandstof in de scheepsvloot.

ECO Delivery gebruikt primaire gegevens over het brandstofverbruik in de methodologie om emissiebesparingen met grotere nauwkeurigheid te rapporteren, inclusief andere broeikasgassen naast CO2. Het nieuwe model biedt ook prijszekerheid en stabiliteit en staat los van de markt voor fossiele brandstoffen.

"Amazon's staat van dienst op het gebied van het veiligstellen van duurzame scheepvaart door de jaren heen, ongeacht het bedrijfsklimaat, getuigt van zijn bijdragen aan het opbouwen van een betere toekomst. We delen een gemeenschappelijk doel met Amazon om onze totale uitstoot van broeikasgassen tegen 2040 tot nul terug te brengen. Als medeondertekenaars van de Climate Pledge moeten we voortdurend nieuwe kansen creëren om hiervan een decennium van actie te maken. Het koolstofvrij maken van de scheepvaart is een belangrijke stap die met vele andere moet worden gecombineerd om onze toekomst te beschermen", zegt Narin Phol, President Noord-Amerika, AP Moller-Maersk.

Mede opgericht door Global Optimism en Amazon, wordt de Klimaatbelofte mogelijk gemaakt door meer dan 400 bedrijven in 38 landen over de hele wereld. De belofte is een verbintenis om tegen 2040 een CO2-neutrale uitstoot te bereiken. De ondertekenaars komen overeen om 1. de uitstoot van broeikasgassen op regelmatige basis te meten en te rapporteren, 2. strategieën voor het koolstofarm maken te implementeren in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs, en 3. eventuele resterende emissies te neutraliseren met geloofwaardige compensaties.