Clicky


Werkingssfeer CAO Beroepsgoederenvervoer en de gevolgen van Deliveroo!

Werkingssfeer CAO Beroepsgoederenvervoer en de gevolgen van Deliveroo!

De Hoge Raad heeft op 24 maart 2023* de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam d.d. 21 december 2021** in stand gelaten, waarin geoordeeld werd dat de bezorgers van Deliveroo op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn en waarop de CAO Beroepsgoederenvervoer van toepassing is. Deze uitspraak heeft vergaande gevolgen, hetgeen ik zal toelichten aan de hand van een zaak die ik recentelijk heb gevoerd bij de Rechtbank Noord Nederland.***

De bewoordingen van de werkingssfeerbepaling uit de CAO Beroepsgoederenvervoer bepalen dat deze CAO van toepassing is op alle werkgevers en werknemers van ondernemingen die “vergunningplichtig vervoer krachtens de Wet wegvervoer goederen verrichten” en/of “die tegen vergoeding geheel of ten dele vervoer verrichten, anders dan personen over de weg”. Voor ondernemingen die vallen onder de werkingssfeer van een eigen CAO of een eigen bedrijfstak CAO, geldt een uitzondering.

Een werknemer van een bedrijf uit het Noorden des lands die al vele jaren werkte als chauffeur en magazijnmedewerker werkte bij een bedrijf zich uitsluitend bezig houdt met het verhuren van allerhande zaken (zoals tenten, springkussens, meubilair toiletten enz.) trok tevergeefs bij zijn werkgever aan de bel en eiste tevergeefs achterstallig loon op grond van de CAO Beroepsgoederenvevoer.

De werkgever stelde zich op het standpunt dat de CAO Beroepsgoederenvervoer niet van toepassing was omdat het vervoer van de goederen niet de kernactiviteit was, dat was volgens de werkgever het verhuren van goederen. In de procedure werd nog betoogd dat het merendeel van de tijd niet werd besteed aan het rijden op de vrachtwagen en de bestelbus.

De Kantonrechter was resoluut en verwees naar het Deliveroo-arrest. Vast stond dat er sprake was van ‘vervoer tegen vergoeding’, omdat er bezorgkosten in rekening werden gebracht. Niet vereist is dat het bezorgen of vervoeren van goederen de kern- of hoofdactiviteit dient te zijn. Dat de bezorgkosten niet kostendekkend waren, was evenmin van belang. Kortom, de CAO Beroepsgoederenvervoer was van toepassing voor deze werknemer in de verhuurbranche.

Voor cliënt betekende dit dat hij met terugwerkende kracht over de voorafgaande vijf jaren het achterstallig loon kon eisen, nadat er nog gesteggeld over de hoogte van de totale loonvordering en de vraag of de beloning moest plaatsvinden op basis van functieschaal C of functieschaal D.

Mocht u als ondernemer of als werknemer zich afvragen of de CAO Beroepsgoederenvervoer van toepassing is op de arbeidsovereenkomst, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Mr. Otto Lenselink

Lenselink Advocatuur
Speelhuislaan 158
4815 CJ Breda
Tel: 076 5204044

Email: otto@lenselinkadvocatuur.nl
Web: www.lenselinkadvocatuur.nl

* Hoge Raad d.d. 24 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:443
** Gerechtshof Amsterdam d.d.21 december 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3978
*** Rechtbank Noord-Nederland vonnis 20 december 2022, 11 juli 2023, 9781528 CV EXPL 22-1874