Clicky


Natuur & Milieu wil met plan CO2-uitstoot vervoer halveren

Natuur & Milieu wil met plan CO2-uitstoot vervoer halveren
13-09-2023 09:29 | Klimaat | auteur ANP

UTRECHT - Nederlanders moeten minder afhankelijk van hun eigen auto's worden, vindt Natuur & Milieu. De organisatie heeft een uitgebreid plan opgesteld om dat mogelijk te maken. Onderzoeksbureau CE Delft concludeert in een doorrekening dat daarmee de CO2-uitstoot van mobiliteit tegen 2030 bijna kan halveren ten opzichte van 1990.

Beter openbaar vervoer in de regio, veel meer elektrisch (deel)vervoer en duurzamer vrachtvervoer met schone voertuigen zijn een greep uit de maatregelen die de organisatie voorstelt. Ook het beprijzen van vervuiling en gratis ov voor mensen met lage inkomens staan op de lijst van in totaal 27 maatregelen.

Naast veranderingen in de manier waarop we reizen, pleit Natuur & Milieu voor maatregelen die reizen simpelweg minder nodig maken. Een belangrijk punt is dat voorzieningen die belangrijk zijn voor mensen weer dichterbij gebracht moeten worden. Voor veel mensen op het platteland en in voorsteden zijn voorzieningen volgens de opstellers van het rapport te ver weg komen te liggen. Ook verdere digitalisering kan autoritten minder nodig maken.

Doorgaan op de huidige voet is volgens Natuur & Milieu geen optie, want dan worden de klimaat- en stikstofdoelen niet gehaald. "Met deze frisse kijk op reizen laten we zien hoe het anders kan en moet", klinkt het.

"We reizen steeds meer, sneller en verder en meestal kiezen we automatisch voor de auto", schetst directeur Marjolein Demmers van Natuur & Milieu. Met al die autoritten worden veel CO2 en stikstofoxiden uitgestoten. Ondanks maatregelen om het vervoer schoner te maken, bijvoorbeeld door elektrische auto's te stimuleren, daalt die uitstoot maar langzaam. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft eerder becijferd dat de uitstoot van de mobiliteitssector slechts zo'n 13 procent zal afnemen tot 2030.

In het rapport pleit de milieuorganisatie voor de aanleg van 'plattelandshubs' aan de randen van steden en dorpen. Van daaruit moeten mensen snel met het ov naar hun werk of het centrum kunnen reizen. Over het resterende autovervoer moet wat de organisatie betreft een bedrag per kilometer worden betaald dat wordt gebaseerd op de uitstoot van het voertuig, het tijdstip en de plaats. Met een elektrische auto buiten de spits rijden wordt dan goedkoper dan met een benzine- of dieselauto aansluiten in de spits.