Clicky


Oude bestuurderskaart in nieuwe Smart Tacho 2 kan voor onterechte boetes zorgen

Oude bestuurderskaart in nieuwe Smart Tacho 2 kan voor onterechte boetes zorgen
14-09-2023 10:12 | Transport | auteur Redactie

ZOETERMEER - De afgelopen dagen duiken er een aantal berichten op over de smart tacho 2 in combinatie met oudere bestuurderskaarten. Transport en Logistiek Nederland (TLN) herkent het vraagstuk en heeft duidelijkheid gegeven omtrent dit vraagstuk.

Eén van de nieuwe functies van de smart tacho 2 is dat deze de grenspassages automatisch registreert. Dit vergemakkelijkt de controle van de cabotage en detacheringsregels en vloeit voort uit Mobility Package 1. Chauffeurs zijn, wanneer zij rijden met een voertuig dat voorzien is van de smart tacho 2, volgens de Europese verordening vrijgesteld van de handmatige invoer van die grenspassages.

Deze automatische grenspassages worden niet geregistreerd op oudere bestuurderskaarten maar alleen op de vanaf eind juli 2023 geleverde G2V2 bestuurderskaarten. Deze automatische grenspassage worden wel vastgelegd op het geheugen van de smart tacho 2 zelf. Tijdens een controle kan de handhaver deze gegevens dus terugvinden in de tachograaf.

Tot zover geen probleem, maar dit wordt een uitdaging voor de handhaver wanneer de chauffeur ook wel eens rijdt op een vrachtwagen die geen smart tacho 2 heeft. Op het moment dat de chauffeur op een digitale tachograaf of smart tacho 1 rijdt moet die handmatig landcodes in gaan voeren. De vrees is dat handhavers onvoldoende op de hoogte zijn van de verschillen in nieuwe en oude bestuurderskaarten. Er wordt gevreesd dat dit mogelijk tot (onterechte) boetes gaat leiden. Maar die beboeting zou juridisch geen standhouden. De chauffeur handelt volstrekt volgens de Europese verordeningen als hij de grenspassages niet handmatig registreert wanneer hij met een smart tacho 2 rijdt, zegt TLN.

Er kan niet zomaar een nieuwe bestuurderskaart worden aangevraagd om dit probleem te voorkomen. Een nieuwe kaart kan alleen worden verkregen nadat de oude kaart niet meer geldig is, kapot of vermist/gestolen is. De EC kijkt of deze regels, al dan niet tijdelijk, versoepelt kunnen worden. Maar dat kan het probleem niet oplossen tenzij iedereen verplicht wordt ook zo’n nieuwe kaart aan te vragen. En dat is geen acceptabele oplossing, tenzij hij gratis verstrekt wordt. En dan is het nog de vraag of het haalbaar en uitvoerbaar is, op zo’n grote schaal alle kaarten te vervangen.

TLN heeft dit probleem enige tijd terug al aangekaart binnen de handhavingsgemeenschap in Brussel, via de IRU en via CORTE. Daar wordt het de komende tijd besproken en gezocht naar een oplossing voor de handhaving.