Clicky


VEH: Verlaag belasting om energielasten betaalbaar te houden

VEH: Verlaag belasting om energielasten betaalbaar te houden
19-09-2023 19:18 | Financieel | auteur Redactie

AMERSFOORT - In reactie op de vandaag op Prinsjesdag gepresenteerde plannen roept Vereniging Eigen Huis het kabinet op om de energiebelasting te verlagen en een noodplan te maken voor het geval de energieprijzen weer stijgen. De energierekening dreigt voor veel mensen met een middeninkomen onbetaalbaar te worden door de sterke verhoging van de energiebelasting en de dreiging van hogere energieprijzen in de winter.  

Cindy Kremer, directeur Vereniging Eigen Huis: “Iedereen gaat volgend jaar een fors hogere energierekening betalen omdat de energiebelasting en netbeheerkosten stijgen, terwijl tegelijkertijd het prijsplafond en diverse compensatiemaatregelen vervallen. Voortzetting van het Tijdelijk Noodfonds Energie voor lagere inkomens is goed, maar het ontbreekt aan een noodplan voor middeninkomens als de energieprijzen weer flink gaan stijgen. Nu kunnen zij nergens een beroep op doen terwijl de nood daar ook hoog is. Daarom wil de vereniging dat de grens van het noodfonds wordt verruimd en de energiebelasting in de eerste schijf wordt verlaagd. Het kabinet laat deze laatste mogelijkheid onbenut, hoewel een lagere belastingdruk juist voorkomt dat meer mensen een beroep moeten doen op het noodfonds. “ 

Kremer: “Huiseigenaren moeten meer worden geholpen als ze hun woning verduurzamen. Daarmee worden zij minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en kan de energierekening omlaag. Maar als je maar net de eindjes aan elkaar kunt knopen, heb je geen geld om je huis energiezuinig te maken en blijf je kwetsbaar voor hoge energieprijzen.” 

Alles op alles voor woningbouw 

'Een betaalbare huur- of koopwoning is de basisvoorwaarde voor bestaanszekerheid’ zei de koning in zijn Troonrede. Daarom is het nodig dat het dalend aantal nieuwbouwwoningen zo snel mogelijk wordt omgebogen in een stijging. Kremer: “Overheden moeten alles op alles zetten met kortere bouwprocedures en afspraken over lagere grondprijzen. Het is van het grootste belang dat de bouwkosten dalen. Het vandaag aangekondigde Nationaal Fonds Betaalbare Woningen kan helpen om een betaalbaar eigen huis voor meer mensen mogelijk te maken.”