Clicky


Leden vakbonden stemmen in met voorstellenbrief cao-onderhandelingen: 10 procent loonsverhoging

Leden vakbonden stemmen in met voorstellenbrief cao-onderhandelingen: 10 procent loonsverhoging
25-09-2023 15:17 | Arbeidsvoorwaarden | auteur Redactie

UTRECHT - De leden van de vakbonden FNV en CNV hebben de afgelopen weken kunnen stemmen over de voorstelbrief van hun vakbond. In deze voorstelbrief staan de eisen die de vakbonden voor de werkgeversorganisaties hebben voor de nieuwe cao-onderhandelingen die binnenkort weer van start gaan.

De onderhandelingen starten direct met een vertraging. De werkgevers hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben om tot voorstellen te komen. Vermoedelijk starten de onderhandelingen daarom pas in de derde week van oktober of zelfs nog een week later, meldt vakbond CNV.

CNV Vakmensen heeft haar teleurstelling hierover uitgesproken. "Hierdoor is de kans dat partijen voor 1 januari 2024 tot een nieuwe cao hebben er niet groter op geworden", aldus de bestuurders Roel van Dijk en Edwin Meijer.

De vakbonden hebben de voorlopige voorstellen wel klaar. Ook de leden hebben inmiddels bij beide vakbonden ook al ingestemd met de voorstellen.

De beide vakbonden eisen een loonsverhoging van tien procent. CNV Vakmensen eist daarbij ook een verhoging van de vergoedingen met tien procent. FNV laat in het midden hoe hoog de vergoedingen moeten stijgen. Maar dat de vergoedingen omhoog moeten is wel duidelijk volgens de vakbonden.

 

Beiden vakbonden willen eveneens dat de ACP, algemene prijscompensatie, wordt ingevoerd.

Ook wordt opnieuw ingezet op een vernieuwing van de cao. Iets wat vanuit de werkgevers recentelijk vastliep.

Daarnaast moet de kilometervergoeding omhoog. Beide vakbonden vinden dat de beperking van de eerste kilometers voor de werknemer eraf moeten. Vakbond CNV zegt hierover: "Iedereen die naar haar of zijn werk moet heeft kosten vanaf de eerste kilometer. Daarnaast is de grens van maximaal 35 kilometer ook niet meer van deze tijd. Vandaar het voorstel om de € 0,22 netto overeen te komen, voor alle kilometers woon- werkverkeer op basis van de meest gebruikelijke route."

Alle voorstellen van de vakbonden kun je hieronder downloaden.