Clicky


Vlaanderen wil, volgens TLB, wegen met kilometerheffing fors uitbreiden

Vlaanderen wil, volgens TLB, wegen met kilometerheffing fors uitbreiden
27-09-2023 14:22 | België | auteur Redactie

GENTBRUGGE - Transport and Logistics Belgium (TLB) kon onlangs, volgens eigen zeggen, het Vlaamse plan inkijken voor een uitbreiding van de wegen waarop vanaf volgend jaar kilometerheffing moet worden betaald. "Stomverbaasd stelden we vast dat bijna 700 kilometer bijkomend betalend worden vanaf 1 januari 2024. Dat is een toename van bijna dertig procent ten opzichte van de huidige wegen", aldus TLB.

De Vlaamse regering nam de maatregel op in haar klimaatplan, gemotiveerd met de termen “promotie van de modal shift”, het “tegengaan van sluipverkeer” en “verkeersveiligheid”. "De echte reden is veel simpeler: men is er enkel op uit om de transporteurs extra veel geld te laten betalen", aldus TLB. 

TLB berekende dat de transportsector 250 miljoen euro meer belastingen zal moeten gaan betalen.

De vervoerders kregen in 2023 al de klap van de grootste loonindexatie ooit te verwerken. De economie hapert, de dieselprijs stijgt, en ondernemers zien hun volumes dalen. "En net nu beslist de overheid alweer een belastingverhoging door te voeren. TLB schat in dat die de kosten opnieuw met gemiddeld vier procent verhoogt. Voor sommige ritten zal de kostenverhoging evenwel nog veel hoger zijn. Met de bijna onbestaande marges in de sector dreigt wie niet ten volle de gestegen lasten kan doorrekenen, zelfs te verdwijnen. Alleen ligt dat doorrekenen op ramkoers met het huidige marktdictaat van vraag en aanbod. Het is dus code rood voor duizenden KMO’s."

"Dat volgens het overheidsplan de zero-emissievoertuigen mogen genieten van grote kortingen in de kilometerheffing, is een onbeduidende tegemoetkoming. Transporteurs blijven voor 99 procent afhankelijk van een wagenpark op diesel. Bovendien is de voorziene kortingsperiode te kort en zijn de emissievrije voertuigen nog steeds onbetaalbaar", aldus TLB.

TLB vraagt spoedoverleg

"De maatregel kon op geen slechter moment komen. Kort voor de verkiezingen toont de politiek zich weer van haar slechtste kant. TLB laat het hier niet bij en eist met Minister Peeters en haar collega Diependale spoedoverleg."