Clicky


Schoonmaakbedrijf blijkt illegaal uitzendbureau te zijn

Schoonmaakbedrijf blijkt illegaal uitzendbureau te zijn
03-10-2023 11:31 | Misdaad | auteur Redactie

HAARLEM - De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft na een diepgravend onderzoek een bijzondere constructie blootgelegd. Een schoonmaakbedrijf uit Haarlem blijkt eigenlijk een niet-geregistreerd uitzendbureau te zijn. Strandtenten en horeca in de regio huurden personeel van het schoonmaakbedrijf in en konden deze voor allerlei werkzaamheden inzetten.

Daarnaast was er meer mis, want een aantal van deze arbeidskrachten mochten feitelijk niet werken in Nederland, of waren geheel onbekend bij de ondernemers. Het uiteindelijke resultaat is de horecagelegenheden zowel de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) hebben overtreden als de Wet allocatie arbeid door intermediairs (Waadi).

Het begon allemaal eind september 2021. Een schoonmaakbedrijf uit Haarlem levert afwassers bij twee restaurants in Haarlem en bij zes strandlocaties in Zandvoort. Tijdens een inspectie verklaarden de aanwezige afwassers bijna allemaal dat ze net begonnen waren bij het Haarlemse schoonmaakbedrijf. Een verklaring die wel vaker door de inspecteurs gehoord wordt. Uit onderzoek kwam echter naar voren dat de meeste afwassers al het hele zomerseizoen aan het werk zijn.

Verschillende overtredingen werden vastgesteld. Zoals ontbreken van identiteitsgegevens van het schoonmaakpersoneel, geen duidelijke overzichten van het aantal gewerkte uren, zwart uitbetalen, het feit dat schoonmakers niet gerechtigd waren om hier in Nederland te werken en dat de horecagelegenheden gebruik maken van een niet-geregistreerd uitzendbureau.

De inspecteurs denken echter dat er meer aan de hand is en vermoeden een schijnconstructie van het Haarlemse schoonmaakbedrijf. Zo merken ze dat het personeel via het Haarlemse bedrijf niet alleen schoonmaakten of afwasten, zoals verwacht mag worden als je werkzaam bent bij een schoonmaakbedrijf. Het bedrijf leent feitelijk gewoon personeel uit aan de horecagelegenheden en eigenlijk interesseert het ze niet wat voor werk ze daar gaan doen. Volgens een inspecteur van de Arbeidsinspectie was het credo van het Haarlemse bedrijf “wat voor een werk hij daar doet, gaat mij niet aan”.

Een uitzendbureau behoort aan een aantal eisen te voldoen. Het schoonmaakbedrijf annex uitzendbureau voldeed hier duidelijk niet aan. Maar ook inlenende partijen moeten zich vergewissen dat ze met een bonafide uitzendbureau werken. De horecaondernemingen in Haarlem en langs de Zandvoortse kust hadden hier echter geen oog voor.

Maar liefst 45 ondernemingen, in de horeca, de voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie, maakten gebruik van het Haarlemse ‘uitzendbureau’. Al deze ondernemingen hebben of al een boete ontvangen of kunnen deze boete tegemoet zien voor het overtreden van de Waadi (Wet allocatie arbeid door intermediairs). In deze wet staan de regels voor het inhuren/inlenen en bemiddelen van personeel, zoals uitzendkrachten, meldt de Arbeidsinspectie.

Gedurende het onderzoek bleek dat 17 inleners niet wisten wie er bij hen werkten. Ze kenden alleen de voornamen. Slechts een enkele inlener had een kopie van het identiteitsbewijs van de ingeleende kracht in zijn administratie. De wet verplicht dit voor vreemdelingen, zodat de Arbeidsinspectie kan checken of de arbeidskracht gerechtigd is om in Nederland arbeid te verrichten. Wanneer niet bekend is bij de inlener wie er gewerkt heeft, is dit een overtreding van de Wav. Inleners doen er goed aan om hier alert op te zijn en na te gaan wie zij inhuren en daarvan ook de juiste identiteitsgegevens te hebben.

Na grondig onderzoek zijn uiteindelijk 47 werknemers van het Haarlemse bedrijf voor de inspecteurs onbekend gebleven. Omdat de Arbeidsinspectie niet heeft kunnen vaststellen of deze 47 arbeidskrachten gerechtigd waren om in Nederland arbeid te verrichten is dit een overtreding van de Wav voor zowel de uitlener als de inlener.

In het onderzoek en op de actiedag werkten de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Belastingdienst (vanuit het gezamenlijke Interventieteam Schoonmaak) samen met de politie en de gemeenten Zandvoort, Haarlem en Velsen. Deze samenwerking vond plaats onder de vlag van het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) Noord-Holland. Het RIEC richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit door informatie, expertise en krachten van verschillende overheidsinstanties te bundelen.