Clicky


Havenbedrijf Moerdijk in zee met Bavak voor beveiliging Logistiek Park Moerdijk

Havenbedrijf Moerdijk in zee met Bavak voor beveiliging Logistiek Park Moerdijk
04-10-2023 09:51 | Bedrijfsnieuws | auteur Redactie

MOERDIJK - Havenbedrijf Moerdijk tekende dinsdag 3 oktober een raamovereenkomst met Bavak Security Group voor de ontwikkeling en implementatie van fysieke beveiligingsmaatregelen voor het nieuwe Logistiek Park Moerdijk (LPM). Het gaat hierbij om toegangsbeveiliging bij alle in- en uitgangen van het toekomstige bedrijventerrein, inclusief de interne verbindingsbaan naar het bestaande haven- en industrieterrein. Ook de beveiliging van het openbare gebied is onderdeel van de overeenkomst.

De beslissing om met Bavak Security Group in zee te gaan, volgt op een zorgvuldig aanbestedingsproces, waarbij meerdere partijen in overweging zijn genomen. “Gebaseerd op een strategie van ‘je komt er wel op, maar niet ongezien vanaf’, is ons primaire doel om voor het LPM eenzelfde niveau van ‘excellente veiligheid’ te realiseren als in de rest van Port of Moerdijk”, zegt Paul Dirix (CEO Havenbedrijf Moerdijk) “en Bavak kwam daarvoor met hun bewezen expertise en toewijding op het gebied van fysieke beveiligingsmaatregelen als beste uit de bus.”

Uitgebreid scala aan beveiligingsmaatregelen

De overeenkomst tussen het havenbedrijf en Bavak omvat een breed scala aan beveiligingsmaatregelen, waaronder toegangsbeveiliging met behulp van geavanceerde speedgates en ANPR (Automatic Number Plate Recognition) systemen bij alle in- en uitgangen van het LPM, evenals langs de Interne Baan die het LPM voor vrachtverkeer en hulpdiensten verbindt met het bestaande haven- en industrieterrein. Daarnaast zal Bavak zorgdragen voor de beveiliging van het openbare gebied binnen het Logistiek Park Moerdijk door middel van multisensorcamera's.

De speedgates zullen normaal gesproken openstaan om de vlotte doorstroming van vrachtverkeer en hulpdiensten te garanderen, maar in het geval van calamiteiten kunnen ze vanuit het centrale Haven Moerdijk Coördinatie Centrum (HMCC) onmiddellijk worden gesloten. Het LPM zal bovendien worden omgeven door natuurlijke barrières, zoals waterpartijen, om de beveiliging verder te versterken.

Opdracht Bavak

De opdracht aan Bavak Security Group omvat een groot aantal verantwoordelijkheden, waaronder actieve deelname aan het Bouwteam, het uitwerken van een Voorlopig Ontwerp (VO), een Definitief Ontwerp (DO) en een Uitvoeringsbegroting, evenals de levering, installatie, configuratie, testen en oplevering van de beveiligingsmaatregelen. Bovendien zal Bavak nauw samenwerken met de huidige beheerpartij om alle maatregelen naadloos te integreren in de bestaande centrale beveiligingssystemen in de meldkamer.

Implementatie en realisatie

De implementatie van deze beveiligingsmaatregelen zal plaatsvinden in meerdere fases, waarbij de speedgates en camera's bij de Interne Baan en de toegang vanuit het dorp Moerdijk prioriteit krijgen. De overeenkomst heeft een initiële looptijd van 36 maanden. Een deel van het veiligheidsplan wordt mede gefinancierd door gelden vanuit het ministerie van Justitie & Veiligheid via het Mainportprogramma Zeehavens Zeeland | West-Brabant.