Clicky


EU schrapt ontheffing concurrentieregels voor vrachtreders

EU schrapt ontheffing concurrentieregels voor vrachtreders
10-10-2023 12:31 | Bedrijfsnieuws | auteur ANP

BRUSSEL - Vrachtreders die willen samenwerken in consortia moeten zich straks aan de gewone Europese concurrentieregels houden. De Europese Commissie maakt over een halfjaar een eind aan de vrijstelling die voor hen gold.

De commissie bewaakt met strenge regels de vrije concurrentie, zodat bedrijven rivalen niet wegdrukken en klanten vrij kunnen kiezen. Maar voor kleinere vrachtreders op de lijnvaart maakte ze in 2009 een uitzondering. Die mochten onder bepaalde voorwaarden samenwerken in consortia. Daardoor werden schepen beter benut en waren reders goedkoper uit, meende het dagelijks bestuur van de EU.

Maar die voordelen zijn er nauwelijks nog, constateert de commissie. De ontheffing "stelt kleinere reders niet langer in staat om samen te werken en andere diensten aan te bieden in hun wedijver met grotere reders".

Het aflopen van de vrijstelling op 25 april volgend jaar betekent niet dat samenwerking tussen reders verboden wordt, benadrukt de commissie. Ook de gewone concurrentieregels bieden daarvoor mogelijkheden.