Clicky


OVV: aanbevelingen tegen stalbranden grotendeels niet opgevolgd

OVV: aanbevelingen tegen stalbranden grotendeels niet opgevolgd
11-10-2023 11:18 | Binnenland | auteur ANP

DEN HAAG - Aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) om stallen brandveiliger te maken zijn grotendeels nog niet opgevolgd, signaleert de OVV woensdag. In een rapport in maart 2021 liet de OVV weten hoe stalbranden vaker voorkomen kunnen worden. Ten opzichte van 2020 is het aantal stalbranden wel afgenomen, maar er zijn juist meer dieren omgekomen.

De OVV erkent dat er grote schommelingen kunnen zijn in het aantal dieren dat overlijdt bij een stalbrand. Zo bevatten bijvoorbeeld pluimveebedrijven veel kippen. Als daar een brand woedt, komen er ook veel dieren bij om. Ondanks deze schommelingen benadrukt de onderzoeksraad geen structurele afname van de stalbranden te zien.

De urgentie om stalbranden te voorkomen ontbreekt regelmatig nog bij veehouders, ziet de onderzoeksraad. "Veehouders gaan ervan uit dat een stalbrand hen niet overkomt en investeren daarom niet in brandveiligheid van hun stallen." Bovendien liggen investeringen in nieuwe stallen of het verbouwen van de stal momenteel nagenoeg stil. Dat komt door onzekerheid over het stikstofbeleid en daarmee ook over de toekomst van het bedrijf.

Niet altijd onderzoek

De demissionaire ministers van Landbouw en van Binnenlandse Zaken, landbouworganisatie LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars zijn allemaal partijen die zich in moeten zetten om de stalbranden terug te dringen, vindt de OVV. Maatregelen zoals een maximum aantal dieren per brandcompartiment of een verplichte elektrakeuring zijn allemaal nog niet gerealiseerd. Dat terwijl de OVV denkt dat deze maatregelen juist veel kunnen bijdragen aan het voorkomen van stalbranden. Ook wordt er niet altijd brandonderzoek gedaan. "Mede daardoor is van bijna de helft van de geregistreerde branden de oorzaak niet bekend."

De wet voor de verplichte elektrakeuring is in de maak, zegt demissionair minister Piet Adema (Landbouw). Hij is van plan om deze eind dit jaar voor te leggen aan de Tweede Kamer en in 2024 in werking te laten treden. "Om te komen tot goed uitvoerbare en effectieve regelgeving is een zorgvuldig proces nodig, dit kost tijd", licht de bewindsman toe. Zijn doel is dat het aantal stalbranden in 2026 is gehalveerd ten opzichte van 2020.

Wel vindt de OVV het "een goede ontwikkeling" dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een begin heeft gemaakt met wet- en regelgeving. Concrete resultaten ontbreken echter nog.