Clicky


DNB-baas Klaas Knot ziet einde periode met steeds harder stijgende lonen

DNB-baas Klaas Knot ziet einde periode met steeds harder stijgende lonen
14-10-2023 10:44 | Personeel | auteur ANP

MARRAKECH - Aan de periode waarin de lonen alsmaar harder omhoog gaan, lijkt een einde gekomen. President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) ziet de "eerste signalen van afnemende loondruk". Volgens hem gaat het om "bemoedigend" nieuws omdat daarmee het risico afneemt op een loon-prijsspiraal, waarbij de lonen de inflatie extra aanjagen.

Het centralebankhoofd verwijst in gesprek met het ANP onder meer naar onlangs verschenen cijfers van werkgeversvereniging AWVN. Daaruit kwam naar voren dat de lonen in afgesproken cao's in september minder toenamen dan in de nieuwe cao's van een maand eerder. "De loonstijging lijkt te hebben gepiekt in juni. In september wezen de cijfers op een 'lage 7' procent loonstijging. Dat is op zich bemoedigend."

Knot baseert zich ook op de nieuwe looneisen van de vakbonden. Anders dan vorig jaar, na het harde oplopen van de inflatie door de Russische inval in Oekraïne, zet FNV voor het nieuwe cao-seizoen bijvoorbeeld niet meer overal in op ruim 14 procent meer loon. De bonden hebben nu bandbreedtes opgenomen voor het extra salaris dat ze in verschillende branches willen eisen.

Loon-prijsspiraal

Knot vindt dat principe op zich een goede zaak, want in cao's waar eerder nog amper loonstijging is geweest is een stevige loonsverhoging volgens hem nog steeds wel op zijn plaats. Maar voor cao's waar al 'reparatie' heeft plaatsgevonden, is het met het oog op de inflatie volgens hem beter om niet een te hoge structurele loonsverhoging af te spreken. "Ik heb altijd gezegd dat er best loongroei mag zijn voor koopkrachtherstel, maar het moet geen rem zetten op de gewenste terugkeer naar prijsstabiliteit op de middellange termijn."

Eerder dit jaar heeft de DNB-baas al herhaaldelijk gewaarschuwd voor de dreiging van een loon-prijsspiraal. Van zo'n scenario zou sprake zijn als mensen flink meer te besteden krijgen, meer gaan uitgeven en daarmee bedrijven aanzetten om hun prijzen verder op te voeren. Aanvankelijk was Knot niet zo bang dat de sterkere loonstijging de inflatie verder zou opjagen. Maar later wees hij er toch op dat als de vakbonden met hun toenmalige looneisen hun zin zouden krijgen, een loon-prijsspiraal wel degelijk op de loer lag.

Knot is daarna ook op bezoek geweest bij FNV, vertelt hij. "Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik nu achter de precieze percentages uit de looneis van de vakbond sta. Maar ondanks dat we in de pers weleens wat over elkaar zeggen, bestaat er tussen FNV en DNB een constructieve dialoog."