Clicky


Windenergie op zee valt fors duurder uit dan verwacht

Windenergie op zee valt fors duurder uit dan verwacht
17-10-2023 19:38 | Financieel | auteur ANP

DEN HAAG - De kosten van de productie en gebruik van windmolenparken pakken veel hoger uit dan verwacht, meldt demissionair klimaat- en energieminister Rob Jetten aan de Tweede Kamer. Aanvankelijk werd gedacht dat het om 2 miljard euro per jaar zou gaan, maar die kosten zijn opgelopen tot 3,6 miljard per jaar.

De belangrijkste oorzaak dat de kosten hoger uitvallen, zijn de hogere rentes op de kapitaalmarkt. Die maken het voor netbeheerder TenneT fors duurder om te investeren. De verwachting is dat de rentelasten "structureel hoger blijven", aldus Jetten. Mocht dat meevallen, dan kunnen de financieringskosten alsnog lager worden.

Contracten vallen daarnaast duurder uit door de hoge inflatie. De kosten van zowel grondstoffen als personeel zijn flink gestegen. Ook speelt mee dat geen materialen gekocht mogen worden van leveranciers uit risicolanden, zoals China. Dat maakt dat de totale investeringssom voor het net op zee nu wordt geraamd op 35,5 miljard in plaats van 26 miljard euro.

De hogere kosten voor de aanleg van het stroomnet op zee kunnen doorvertaald worden in hogere nettarieven die consumenten en bedrijven betalen. Maar omdat de genoemde kosten "ver in de toekomst" liggen en ook weer kunnen veranderen, is volgens Jetten nu nog niet aan te geven wat dit concreet betekent voor de elektriciteitsrekening van huishoudens.